Геофізика

Нагорняк Роман Ігорович

kniga.png
Нагорняк Роман Ігорович
Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазонасичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.07.15 / Р. І. Нагорняк. - Івано-Франківськ, 2014. - 190 с. : іл., рис. - 165-176.

Пятковська Ірина Олегівна

kniga.png
Пятковська, Ірина Олегівна
Особливості виділення газонасичених товщ у тонкошаруватих відкладах Передкарпатського прогину за даними геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.06.13 / І. О. Пятковська. - Івано-Франківськ, 2013. - 152 с. : іл., рис. - 140-151.

Вандер Олена Вікторівна

kniga.png
Вандер, Олена Вікторівна
Інтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДЗЗ за даними сейсморозвідки та ГДС : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 21.01.11 / О. В. Вандер. - Івано-Франківськ, 2010. - 208 с. - 187-208.

Габльовський Богдан Богданович

kniga.png
Габльовський, Богдан Богданович
Просторова інтегральна геолого-геофізична модель північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геологічної будови та перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 12.10.12 / Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ, 2012. - 190 с. - 163-176.

Гаранін Олександр Арсентійович

kniga.png
Гаранін, Олександр Арсентійович
Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ, 2009. - 168 с. - 151-168.

Зейкан Олександр Юрійович

kniga.png
Зейкан, Олександр Юрійович
Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 14.10.11 / О. Ю. Зейкан. - Івано-Франківськ, 2011. - 221 с. - 208-221.

Кашуба Григорій Олексійович

kniga.png
Кашуба, Григорій Олексійович
Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 18.06.04 / Г. О. Кашуба. - Івано-Франківськ, 2004. - 150 с. - 141-150.

Коваль Ярослав Миколайович

kniga.png
Коваль, Ярослав Миколайович
Методологічні основи підвищення ефективності визначення газонасичення складнопобудованих порід-колекторів за результатами геофізичних досліджень свердловин : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 20.04.12 / Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ, 2012. - 210 с. - 144-158.

Кольцов Сергій Віталійович

kniga.png
Кольцов, Сергій Віталійович
Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.02.08 / С. В. Кольцов. - Івано-Франківськ, 2007. - 266 с. : 236-259.

Кудеравець Роман Степанович

kniga.png
Кудеравець, Роман Степанович
Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.05.09 / Р. С. Кудеравець. - Львів, 2009. - 221 с. - 166-181.

Збір матеріалів