Кольцов Сергій Віталійович


Кольцов, Сергій Віталійович
Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.02.08 / С. В. Кольцов. - Івано-Франківськ, 2007. - 266 с. : 236-259.

Основною метою є наукове обгрунтування та розробка сейсмостратиграфічних критеріїв вивчення глибинної будови нафтогазоперспективних літодинамічних комплексів і локальних об'єктів та визначення перспектив нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій.
Основними завданнями досліджень для досягнення поставленої мети с: розробка геолого-геофізичної та сейсмостратиграфічної моделі структурно-літологічних поверхів осадового чохла Південного регіону України; розробка сейсмостратиграфічних критеріїв визначення кінематики тектонічних порушень; визначення особливостей геологічної будови і нафтогазоносності відкладів крейдового віку Північнокримського рифтогенного прогину; проведення сейсмостратиграфічної класифікації нафтогазоперспективних струкутр (НГПС) з визначенням принципів їх розміщення на території рифту; обгрунтування пріоритетних напрямків та першочергових структур для проведення ГРР.ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1 Стан та проблеми геолого-геофізичної вивченості Північнокримського прогину і прилеглих територій з позицій сейсмостратиграфії
Висновки

Розділ 2 Сейсмостратиграфічна та геолого-геофізична моделі Південного регіону України
2.1 Принципи сейсмостратиграфічного розчленування розрізу
2.2 Літолого-стратиграфічна характеристика СЛП Південного регіону
2.3 Геолого-геофізична модель
2.4 Сейсмостратиграфічна модель
.4.1 Придобруджинський прогин
2.4.2 Каркінітсько-Північнокримський прогин
2.4.3 Індоло-Кубанський прогин
Висновки

Розділ 3 Сейсмостратиграфічні критерії визначення типів тектонічних порушень
3.1 Типові моделі тектонічних порушень
3.2 Сейсмостратиграфічні критерії визначення типів тектонічних порушень
3.2.1 Скиди
3.2.2 Підкиди та підкидо-насуви
3.2.3 Насуви
3.2.4 Гравігенно-тектонічні зриви
3.2.5 Інверсійні розриви
3.2.6 Висновки

Розділ 4 Особливості геологічної будови Північнокримського рифтогенного прогину
4.1 Тектонічна будова
4.1.1 Бортові палеоскиди
4.1.2 Складові тектонічні елементи рифту
4.2 Особливості будови східної центрикліналі
4.3 Геологічна будова літодинамічних комплексів крейдового віку
Висновки

Розділ 5 Перспективи нафтогазоносності відкладів крейдового віку та напрямки геофізичних робіт
5.1 Сейсмостратиграфічна класифікація нафтогазоперспективних структур
5.2 Принципи розміщення нафтогазоперспективних структур
5.3 Першочергові напрямки геофізичних робіт
5.4 Висновки
5.5 Висновки
5.6 Список використаних джерел