Кудеравець Роман Степанович


Кудеравець, Роман Степанович
Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.05.09 / Р. С. Кудеравець. - Львів, 2009. - 221 с. - 166-181.

Метою дисертаційної роботи є встановлення особливостей локального АМП над нафтогазовими родовищами і перспективними структурами Центральної частини ДДЗ та його інтерпретація, оцінка пошукової інформативності геомагнітних даних у комплексі геофізичних методів пошуків нафти і газу. Для реалізації даної мети були визначені наступні завдання:
- вивчити закономірності вертикального та латерального розподілу магнітних характеристик осадових товщ у межах нафтогазоносних структур;
- з'ясувати особливості просторової структури локального АМП над нафтогазовими родовищами і перспективними структурами Центральної частини ДДЗ та фактори, що її визначають;
- побудувати геомагнітні моделі нафтогазових родовищ та перспективних структур;
- оцінити інформативність геомагнітних даних у комплексі геофізичних методів пошуків нафти і газу та можливостей їх застосування в умовах ДДЗ.

ВСТУП
1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОМЕТРІЇ ПРИ ПОШУКАХ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ
1.1. Основні напрямки використання геомагнітних даних при нафтопошукових роботах
1.2. Основні фактори впливу на тонку структуру локального аномального магнітного поля над родовищами нафти і газу

2. ГЕОЛОГО-ТЕКТОШЧНА БУДОВА ТА НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ
2.1. Особливості геологічної будови, нафтогазоносності і геофізичних полів Центральної частини ДДЗ
2.2. Геолого-тектонічна характеристика та нафтогазоносність району
дослідження

3. ПОШАРОВО-ЛАТЕРАЛЬНА МІНЛИВІСТЬ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ В ЗОНАХ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ
3.1. Методика вимірювання магнітної сприйнятливості гірських порід та вивчення особливостей їх мінерального складу
3.2. Результати дослідження вертикальної мінливості магнітної сприйнятливості гірських порід на нафтогазоносних структурах Центральної частини ДДЗ
3.3. Результати дослідження латеральної мінливості магнітної сприйнятливості нижньокам'яновугільних відкладів у зонах родовищ вуглеводнів та перспективних структурах Центральної частини ДДЗ

4. ОСОБЛИВОСТІ ТОНКОЇ СТРУКТУРИ АНОМАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ЗОНАХ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ТА
ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ
4.1. Методика проведення високоточної наземної магнітної зйомки
4.2 Результати геомагнітних досліджень у зонах родовищ вуглеводнів Південної прибортової зони Центральної частини ДДЗ
4.3 Результати геомагнітних досліджень на родовищах вуглеводнів та перспективних структурах Північної прибортової зони Центральної частини ДДЗ

5. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ МАГНІТНИХ АНОМАЛІЙ НАД РОДОВИЩАМИ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИМИ
СТРУКТУРАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ
5.1. Загальні особливості геомагнітних моделей нафтогазоносних структур
52. Магнітні моделі родовищ вуглеводнів Південної прибортової зони Центральної частини ДДЗ
53. Магнітні моделі родовищ вуглеводнів та перспективних структур Північної прибортової зони Центральної частини ДДЗ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Літолого-стратиграфічні розрізи
Додаток Б. База даних вимірювання магнітної сприйнятливості кернового матеріалу із окремих свердловин Південної і Північної прибортових зон Центральної частини ДДЗ
Додаток В. Діаграми розподілу магнітної сприйнятливості керну по свердловинах
Додаток Г. Номери відібраних взірців та їх магнітна сприйнятливість