Обласне методичне об’єднання

Використання новітніх бібліотечних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів

Початок ХХІ століття ознаменувався розвитком світового співтовариства до відкритого інформаційного простору, створення якого означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації, впевненість у її достовірності та якості. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності, бібліотечна – не виняток.

Модель автоматизованого обслуговування користувачів та технологія пошуку інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки

Прагнення України долучитися до інформаційного суспільства та простору знань передбачає активне впровадження новітніх інформаційних технологій у бібліотечно-інформаційну діяльність і потребує мобілізації зусиль усіх суб'єктів її інформаційної інфраструктури для створення та використання національних інформаційних ресурсів. Сучасні бібліотеки мають відігравати інтегруючу роль у здійсненні технологічної взаємодії виробників електронної інформації країни та забезпеченні відносин і комунікацій між суб'єктами інформаційної сфери.

Застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів бібліотеки

Нові освітні стандарти, посилення ролі науки в навчальному процесі, інновації в інформаційних технологіях значно змінили характер діяльності бібліотек, обумовили модернізацію форм та методів обслуговування користувачів. Бібліотеки виконують роль інформаційно-комунікативних центрів навчальних закладів. Саме темі застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів і було присвячено засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ІІІ-IV рівнів акредитації, яке відбулося на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Збір матеріалів