Обласне методичне об’єднання

Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукають бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Відбувається еволюція соціальної ролі бібліотек: до традиційних завдань просвітницького характеру, збереження і примноження культурного надбання, додалися функції інформаційних центрів, що забезпечують доступ до національних і світових інформаційних мереж та баз даних.

Бібліографічна діяльність бібліотеки медичного університету

Особливе місце в сучасному інформаційному суспільстві відводиться бібліотекам вищих навчальних закладів, які забезпечують якісний рівень освіти та підготовки майбутніх фахівців. 24 жовтня 2013 року на базі книгозбірні національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ- ІVрівнів акредитації м. Івано-Франківська на тему «Удосконалення інформаційних технологій в роботі довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету».

Використання традиційних та пошук нових форм роботи

На базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Використання традиційних та пошук нових форм роботи з метою залучення користувачів до бібліотеки».

Поповнення та зберігання бібліотечних фондів як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти

Основною метою формування фонду бібліотеки навчального закладу є досягнення відповідності його тематики, складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Тому комплектування є найважливішою складовою формування фонду, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, фахівців вищого навчального закладу. Повноцінне комплектування фонду та подальше його збереження є запорукою ефективного проведення наукової роботи із урахуванням досягнень як вітчизняного, так і світового розвитку науки.

Методика проведення видачі літератури для студентів

Одним з найважливіших завдань бібліотеки національного медичного університету є активне використання її фондів у навчально-виховному процесі та науково-дослідній роботі. Система обслуговування бібліотеки створює сприятливі умови для широкого використання бібліотечних фондів. Питання методики проведення видачі літератури на абонементах книгозбірні медичного університету було розглянуто на засіданні обласного методичного об’єднання, яке відкрила його голова, директор науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, Пилип Я.А.

Використання новітніх бібліотечних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів

Початок ХХІ століття ознаменувався розвитком світового співтовариства до відкритого інформаційного простору, створення якого означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації, впевненість у її достовірності та якості. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності, бібліотечна – не виняток.

Модель автоматизованого обслуговування користувачів та технологія пошуку інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки

Прагнення України долучитися до інформаційного суспільства та простору знань передбачає активне впровадження новітніх інформаційних технологій у бібліотечно-інформаційну діяльність і потребує мобілізації зусиль усіх суб'єктів її інформаційної інфраструктури для створення та використання національних інформаційних ресурсів. Сучасні бібліотеки мають відігравати інтегруючу роль у здійсненні технологічної взаємодії виробників електронної інформації країни та забезпеченні відносин і комунікацій між суб'єктами інформаційної сфери.

Застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів бібліотеки

Нові освітні стандарти, посилення ролі науки в навчальному процесі, інновації в інформаційних технологіях значно змінили характер діяльності бібліотек, обумовили модернізацію форм та методів обслуговування користувачів. Бібліотеки виконують роль інформаційно-комунікативних центрів навчальних закладів. Саме темі застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів і було присвячено засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ІІІ-IV рівнів акредитації, яке відбулося на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Збір матеріалів