Обласне методичне об’єднання

Методика проведення видачі літератури для студентів

Одним з найважливіших завдань бібліотеки національного медичного університету є активне використання її фондів у навчально-виховному процесі та науково-дослідній роботі. Система обслуговування бібліотеки створює сприятливі умови для широкого використання бібліотечних фондів. Питання методики проведення видачі літератури на абонементах книгозбірні медичного університету було розглянуто на засіданні обласного методичного об’єднання, яке відкрила його голова, директор науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, Пилип Я.А.

Використання новітніх бібліотечних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів

Початок ХХІ століття ознаменувався розвитком світового співтовариства до відкритого інформаційного простору, створення якого означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації, впевненість у її достовірності та якості. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності, бібліотечна – не виняток.

Модель автоматизованого обслуговування користувачів та технологія пошуку інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки

Прагнення України долучитися до інформаційного суспільства та простору знань передбачає активне впровадження новітніх інформаційних технологій у бібліотечно-інформаційну діяльність і потребує мобілізації зусиль усіх суб'єктів її інформаційної інфраструктури для створення та використання національних інформаційних ресурсів. Сучасні бібліотеки мають відігравати інтегруючу роль у здійсненні технологічної взаємодії виробників електронної інформації країни та забезпеченні відносин і комунікацій між суб'єктами інформаційної сфери.

Застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів бібліотеки

Нові освітні стандарти, посилення ролі науки в навчальному процесі, інновації в інформаційних технологіях значно змінили характер діяльності бібліотек, обумовили модернізацію форм та методів обслуговування користувачів. Бібліотеки виконують роль інформаційно-комунікативних центрів навчальних закладів. Саме темі застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів і було присвячено засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ІІІ-IV рівнів акредитації, яке відбулося на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Збір матеріалів