Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення

Необхідність забезпечення вільного доступу до джерел інформації та знань в умовах інтенсивного розвитку глобальних комп'ютерних мереж обумовила появу ініціатив "самоархівування наукових публікацій" і створення інституційних репозитаріїв, що стають все популярнішим видом спеціальних інформаційних ресурсів та послуг, які надають бібліотеки вищих навчальних закладів України. Саме про це йшлось на засіданні методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, яке відбулося на високому професійному рівні в науково-технічній бібліотеці на тему: «Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення науково-технічної бібліотеки».

Якісне наповнення та функціонування інституційного репозитарію залежить від багатьох факторів, врахування яких є обов'язковим завданням бібліотеки.

socrat2.jpg

Першорядним завданням науково-технічної бібліотеки було розроблення проекту-положення щодо функціонування інституційного репозитарію Івано-Франківського національного університету нафти і газу, визначення мети та завдань, створення його структури. Електронний архів функціонує на основі програмного забезпечення DSpace. Архів побудований за типовою структурою інституційних репозитаріїв. Публікації поділені за фондами та зібраннями. В репозитарії розміщуються публікації вчених університету, статті з наукових університетських журналів, монографії, доповіді тощо. DSpace надає можливість ієрархічного перегляду за фондами та зібраннями, пошуку за авторами, заголовками, темами, датами публікації та розміщення. DSpace підтримує колективне наповнення і редагування з розподілом прав доступу та керування авторськими правами поданих матеріалів.

Інституційний репозитарій набуває визнання за рахунок популярності наукових досягнень університету і підвищує престиж, рейтинг навчального закладу та його науковців. Введення в дію репозитарію дає установі високу ступінь контролю над результатами досліджень своїх співробітників, уможливлює керування їхніми науковими та навчальними матеріалами з найбільшою ефективністю. Тому надзвичайно важливою проблемою розвитку електронного архіву є його змістовне наповнення. Якісне наповнення та функціонування залежить від багатьох факторів, врахування яких є обов’язковим завданням бібліотекаря.

Змістовна зустріч та професійне спілкування колег (наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, бібліотека національного медичного університету) при проведенні засідання обласного методичного об’єднання збагатили учасників досвідом з даного питання.