Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу

Сьогодні книгозбірні мають інший формат, новий простір і методи роботи, перетворюючись на інформаційні, культурно-освітні, дозвіллєві, мультифункціональні центри завдяки новаторству, компетентності, креативності бібліотечних фахівців.

Розвиток комп’ютерної техніки, поява нових носіїв інформації докорінно змінили традиційні інформаційно-бібліотечні технології, що торкнулося всіх сторін діяльності бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету – від комплектування до формування власних інформаційних ресурсів. Довідково-бібліографічна та інформаційна робота – найважливіші складові в діяльності бібліотеки. 23 червня 2016 року на базі цієї книгозбірні відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему: «Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу як важлива складова іміджу бібліотеки».

socrat2.jpg

Головною метою функціонування бібліотеки в період освоєння сучасних технологій є забезпечення доступності документів, відомостей, знань для ефективного й максимально повного задоволення освітніх і наукових потреб користувачів. Використання у діяльності книгозбірні мультимедійних засобів як перспективного і високоефективного інструменту надає можливість представити більші обсяги інформації в потрібній послідовності, порівняно із традиційними джерелами.

Основна мета інформаційної роботи відділу – регулярне доведення інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів, повідомлення про наявність літератури з певних тем. День інформації може бути повністю присвячений новинкам, тоді експонуються всі отримані протягом певного періоду видання з усіх галузей знань.

Ознайомитися з новими надходженнями до бібліотеки студенти та викладачі мають змогу різними шляхами: в інформаційно-бібліографічному відділі виставки–перегляди щомісячно, на сайті де відображається вся інформація.

socrat2.jpg

Одним з найголовніших факторів бібліотечного обслуговування є повнота, своєчасність і безвідмовність у задоволенні потреб користувачів. Впровадження нових інформаційних технологій дозволило розширити сферу послуг. Важливою ланкою діяльності відділу є виконання усних та письмових довідок. Тематика бібліографічних довідок тісно пов’язана з найактуальнішими проблемами медицини. Уже традицією стало проведення занять з інформаційної культури, екскурсій по бібліотеці, студенти знайомилися з електронним каталогом та традиційними картковими Вміння спеціаліста спілкуватися з користувачем – основа успішної роботи бібліотеки медичного університету.

Голова методичного об’єднання директор бібліотеки ІФНТУНГ Пилип Я. А. зауважила, що робота бібліотеки ІФНМУ з інформаційно - бібліографічного обслуговування за останні три роки досягла досить високого рівня і заслуговує уваги .

Професійне спілкування з колегами науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ та Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника у рамках проведення такого засідання дало змогу вселити впевненість, що вдосконалення позитивного іміджу, формування надійної репутації сучасної бібліотеки в інформаційному суспільстві є пріоритетним завданням, розв’язання якого сприятиме ефективному функціонуванню в умовах технологічних трансформацій.