матеріали засідань секцій МО

Безцінні фонди університетських книгозбірень

kniga.png
З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. Цього разу в рамках засідання відбувся семінар «Колекції – книжкові пам’ятки у фондовому зібранні університетських бібліотек».

Соціальні мережі як засіб маркетингової діяльності бібліотек

kniga.png

Використання традиційних карткових каталогів у період інформатизації суспільства

kniga.png

24 жовтня 2018 р. в Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. Це була дискусія на тему «Використання традиційних карткових каталогів у період інформатизації суспільства».

Використання новітніх технологій у довідково-бібліографічній роботі

kniga.png

З метою підвищення професійної кваліфікації працівників обласного методичного об’єднання в Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності, в рамках якого організовано
семінар «Використання новітніх технологій у довідково-бібліографічній роботі». Використання новітніх технологій в інформаційно-бібліографічному відділі – це в першу чергу застосування в практичній роботі комп`ютерної техніки, Інтернету та web-сайту.

Web-сайт – складова частина іміджу бібліотеки

kniga.png

Веб-сайти дають виняткову можливість бібліотекам закладів вищої освіти розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж. Перевагою веб-сайтів є те, що бібліотеки можуть не лише краще забезпечувати інформаційні потреби користувачів, а й представляти на розгляд широкому загалу свої інформаційно-аналітичні продукти, знайомити з послугами, які вони надають, та інформувати про свою діяльність. Веб-сайти надають доступ до інформації віддаленим користувачам і є зручними у користуванні. Тому це питання є актуальним як ніколи. На семінарі було розглянуто низку питань, що стосуються відкриття нових рубрик на сайті, його наповнення, зокрема аналізувався розділ нових надходжень, аналіз ефективності сайту та ін.

«Сучасному користувачу – сучасний рівень обслуговування»

kniga.png

На базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося засідання секції з питань обслуговування користувачів. Бібліотечне обслуговування – це відкрита багаторівнева підсистема бібліотеки з надання різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на користувачів. Хоча з плином часу суть бібліотечного обслуговування і залишається незмінною, та постійне зростання читацьких потреб, розвиток інформаційних технологій вимагають впровадження у практику роботи бібліотеки нових форм обслуговування.

Засідання секції з питань інформаційних технологій

kniga.png

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників 25 жовтня 2017 року на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбувся семінар «Підготовка методичних матеріалів, що регламентують функціонування інституційного репозитарію»в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій. Для учасників семінару було представлено презентацію.

Удосконалення картотеки книгозабезпеченості

В рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів 5 липня 2017 р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету проведено практикум: «Удосконалення процесів роботи з картотекою забезпеченості дисциплін».

В рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету проведено практикум: «Удосконалення процесів роботи з картотекою забезпеченості дисциплін».

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання, 16 березня 2017 року на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося планове засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності. В рамках засідання проходив семінар-практикум «Бібліографічні видання науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – важлива складова джерельної бази з історії університету».

Іноземний студент у бібліотеці вишу

Навчання іноземних студентів в Україні є одним із напрямів розвитку системи національної освіти, оскільки сприяє підвищенню іміджу української вищої школи на світовому рівні. Щорічне поновлення студентської аудиторії, диференціація форм навчання у ВНЗ, професорсько-викладацький склад, який працює за принципом самовдосконалення і саморозвитку сприяє створенню специфічної читацької аудиторії університетської бібліотеки, де окреме місце займають і іноземці.

Збір матеріалів