матеріали засідань секцій МО

Трансформація бібліографічних послуг та ресурсів

kniga.png
18 листопада 2020 р. в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ відбувся в режимі он-лайн семінар «Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: трансформація послуг та ресурсів» в рамках засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності. Серед багатьох важливих завдань, які стоять перед бібліотеками на сучасному етапі, одним з головних є забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації, задоволення інформаційно-бібліографічних потреб користувачів.

Бібліотечні сервіси на допомогу науковій діяльності університету

kniga.png
Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску бібліотек вищої школи у впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору формування позитивного іміджу установи у країні та світі. Тому важливе значення має створення інноваційних бібліотечних сервісів, активне використання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності як університету так і власне бібліотеки.

Інвентаризація бібліотечних фондів

kniga.png
З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів, в рамках якого організовано семінар-практикум з питання проведення інвентаризації бібліотечних фондів у науковій бібліотеці ПНУ ім. В. Стефаника.

Предметний рубрикатор електронного каталогу

kniga.png
З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників 31 жовтня 2019 р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій відбувся семінар «Предметний рубрикатор як невід’ємний елемент електронного каталогу бібліотеки».

Формування читацької культури студентів

kniga.png
31 жовтня 2019 р. в бібліотеці ІФНМУ на засідання секції з питань інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів відбувся семінар «Інформаційно-освітнє середовище університетської бібліотеки як засіб формування читацької культури студентів».

Безцінні фонди університетських книгозбірень

kniga.png
З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. Цього разу в рамках засідання відбувся семінар «Колекції – книжкові пам’ятки у фондовому зібранні університетських бібліотек».

Соціальні мережі як засіб маркетингової діяльності бібліотек

kniga.png

Використання традиційних карткових каталогів у період інформатизації суспільства

kniga.png

24 жовтня 2018 р. в Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. Це була дискусія на тему «Використання традиційних карткових каталогів у період інформатизації суспільства».

Використання новітніх технологій у довідково-бібліографічній роботі

kniga.png

З метою підвищення професійної кваліфікації працівників обласного методичного об’єднання в Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності, в рамках якого організовано
семінар «Використання новітніх технологій у довідково-бібліографічній роботі». Використання новітніх технологій в інформаційно-бібліографічному відділі – це в першу чергу застосування в практичній роботі комп`ютерної техніки, Інтернету та web-сайту.

Web-сайт – складова частина іміджу бібліотеки

kniga.png

Веб-сайти дають виняткову можливість бібліотекам закладів вищої освіти розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж. Перевагою веб-сайтів є те, що бібліотеки можуть не лише краще забезпечувати інформаційні потреби користувачів, а й представляти на розгляд широкому загалу свої інформаційно-аналітичні продукти, знайомити з послугами, які вони надають, та інформувати про свою діяльність. Веб-сайти надають доступ до інформації віддаленим користувачам і є зручними у користуванні. Тому це питання є актуальним як ніколи. На семінарі було розглянуто низку питань, що стосуються відкриття нових рубрик на сайті, його наповнення, зокрема аналізувався розділ нових надходжень, аналіз ефективності сайту та ін.

Збір матеріалів