матеріали засідань секцій МО

«Сучасному користувачу – сучасний рівень обслуговування»

kniga.png

На базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося засідання секції з питань обслуговування користувачів. Бібліотечне обслуговування – це відкрита багаторівнева підсистема бібліотеки з надання різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на користувачів. Хоча з плином часу суть бібліотечного обслуговування і залишається незмінною, та постійне зростання читацьких потреб, розвиток інформаційних технологій вимагають впровадження у практику роботи бібліотеки нових форм обслуговування.

Засідання секції з питань інформаційних технологій

kniga.png

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників 25 жовтня 2017 року на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбувся семінар «Підготовка методичних матеріалів, що регламентують функціонування інституційного репозитарію»в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій. Для учасників семінару було представлено презентацію.

Удосконалення картотеки книгозабезпеченості

В рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів 5 липня 2017 р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету проведено практикум: «Удосконалення процесів роботи з картотекою забезпеченості дисциплін».

В рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету проведено практикум: «Удосконалення процесів роботи з картотекою забезпеченості дисциплін».

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання, 16 березня 2017 року на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося планове засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності. В рамках засідання проходив семінар-практикум «Бібліографічні видання науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – важлива складова джерельної бази з історії університету».

Іноземний студент у бібліотеці вишу

Навчання іноземних студентів в Україні є одним із напрямів розвитку системи національної освіти, оскільки сприяє підвищенню іміджу української вищої школи на світовому рівні. Щорічне поновлення студентської аудиторії, диференціація форм навчання у ВНЗ, професорсько-викладацький склад, який працює за принципом самовдосконалення і саморозвитку сприяє створенню специфічної читацької аудиторії університетської бібліотеки, де окреме місце займають і іноземці.

Майстер-клас « Досвід використання електронних колекцій наукової періодики відкритого доступу у НТБ»

Інтернет змінює звичні методи отримання інформації, видозмінює засоби доступу людей до знань, прискорює прогрес у всіх суспільних сферах, ініціює появу нових цінностей, тенденцій і проблем. Тому науково-технічна бібліотека активно впроваджує в роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі.

Електронний каталог як джерело інформації

З метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом, конструктивного професійного спілкування зустрілися представники вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання на засіданні секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності в рамках проведення семінару «Використання електронного каталогу як джерела інформації для користувачів бібліотеки ІФНМУ».

Управління бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних економічних умовах

Cуспільне визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Розвиток інформаційної інфраструктури на базі бібліотек вищих навчальних закладів із застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів Основною метою формування фонду бібліотеки вишу є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою.

Інвентаризація книжкового фонду: методика проведення

На сучасному етапі перед бібліотекою стоять завдання – активне використання фонду і водночас максимальне забезпечення його тривалого зберігання. Важливою складовою у вирішенні завдання збереження фонду є регулярні його інвентаризації.

Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ

Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів проходить досить швидкими темпами. Впровадження комп'ютерних та телекомунікаційних технологій в роботі бібліотеки ІФНМУ є нагальною вимогою до підвищення продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів. Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів.

Збір матеріалів