Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукають бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Відбувається еволюція соціальної ролі бібліотек: до традиційних завдань просвітницького характеру, збереження і примноження культурного надбання, додалися функції інформаційних центрів, що забезпечують доступ до національних і світових інформаційних мереж та баз даних.

13 березня 2014 року на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося засідання обласного методичного об’єднання на тему: «Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості». Засідання відкрила голова обласного методичного об’єднання Я. А. Пилип, директор науково-технічної бібліотеки національного технічного університету нафти і газу.

arhit03.jpg

Активне впровадження сучасних технологій сприяло створенню нової інформаційної інфраструктури, в бібліотеці відведено роль посередника між інформаційними ресурсами та користувачем. Автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволили книгозбірні розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послугами, науково-технічна бібліотека має можливість надавати сервісні послуги: користування послугами Інтернет; запис інформації на електронний носій; друк на принтері; ксерокопіювання друкованих видань. Насамперед, це дало бібліотеці можливість розширити доступ фахівцям до науково-технічної інформації, використовуючи сторонні ресурси.

Працівники книгозбірні в індивідуальному порядку на практичних прикладах показують студентам особливості роботи електронних каталогів. Заняття показали зацікавленність студентів в отриманні саме таких знань і змінило їх ставлення до бібліотеки в кращу сторону.

Автоматизація бібліотечних процесів вимагає змін не тільки в технології, але й у змістовних аспектах бібліотечної роботи. Змінюються позиція бібліотеки і її активність у взаєминах з користувачами, переглядаються вимоги до бібліотечного сервісу, індивідуальним формам інформаційного забезпечення і, як наслідок, показникам якості професійної роботи.

arhit03.jpg

Ще одним напрямком моделювання інформаційного простору нашої бібліотеки є навчання бібліотечних працівників. Інформатизація бібліотечно-бібліографічних процесів вимагає наявності кваліфікованого персоналу та користувачів, які володіють методами використання новітніх комп'ютерних технологій у бібліотечній практиці. Від компетентності, освіченості, професійної підготовки, творчого потенціалу кадрів безпосередньо залежить успіх усієї роботи.

На закінчення, у своєму виступі, заступник директора з комп’ютеризації Стисло Т.Р. наголосив, що як показала практика, для проведення комплексних змін технологічного середовища необхідні: сучасне програмне і технічне забезпечення, підготовлений до змін персонал і, безумовно, заздалегідь спланована і ретельно обміркована організація роботи по створенню нової технології бібліотечних процесів.

Таке професійне спілкування з колегами-фахівцями Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та національного медичного університету вселяє впевненість в подальшому управлінні інформаційними ресурсами і чим більше вони будуть вивчені, проаналізовані, продумані на кілька років і кроків вперед, тим якіснішою та ефективнішою буде вся діяльність бібліотек та її колективу.

arhit03.jpg

На завершення голова обласного методичного об’єднання, директор науково-технічної бібліотеки Я. А. Пилип ознайомила присутніх з аналізом основних статистичних показників роботи методоб’єднання за 2013 рік, переліком напрацювань кожної з бібліотек.