Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи наукової бібліотеки вишу

Теорія бібліотечного краєзнавства на етапі свого становлення будувалася через складний шлях пошуків наукового обґрунтування. Вченими теоретиками були розроблені загальні принципи теорії, методики та організації бібліотечної роботи у галузі краєзнавства. Володимир Полєк – відомий український літературознавець, мовознавець, краєзнавець, бібліограф і педагог зробив вагомий внесок у розвиток краєзнавчої бібліографії Прикарпаття. Свій шлях в українську бібліографію розпочав статтею «Литературна карта Станисловивищины» у газеті «Сталинское племя», путівник «Іван Франко на Прикарпатті» (1966), «Літературно-меморіальні місця Івано-Франківщини» (1971) та ін.

У Науковій бібліотеці Прикарпатського університету ім. В. Стефаника краєзнавчій діяльності завжди приділялася значна увага. Саме тому на базі цієї книгозбірні відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему: «Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи наукової бібліотеки вишу».

socrat2.jpg

Сьогодні краєзнавча діяльність бібліотеки ведеться у двох напрямках: науково-дослідному та науково-видавничому. Темами наукових досліджень є: «Науковці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника: біобібліографічний аспект»; «Фонд рідкісної книги Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника». Різні аспекти краєзнавчих досліджень бібліотеки висвітлені у виступах на наукових конференціях, які проходять кожного року в бібліотеці. Матеріали виступів опубліковано у збірнику наукових праць «Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії». Бібліотекою підготовлено цілий ряд тематичних бібліографічних краєзнавчих покажчиків: «Стефаникознавство у Прикарпатському університеті» (2011), «Символ української нації: до 100-річчя від дня народження С. Бандери» (2008), «Світ Карпат: розвиток туризму на Прикарпатті» (2007), «Український Мойсей» : до 150-річчя з дня народження Андрея Шептицького (2015), «Шевченкіана в Прикарпатському університеті» (2014) (електронний варіант) та ін.

socrat2.jpg

Поява повнотекстових електронних краєзнавчих документів та Інтернет призвело до формування можливостей у наданні доступу широкому загалу до краєзнавчих ресурсів. На веб-сайті бібліотеки представлені повнотекстові версії «Вісників Прикарпатського університету» у 12-серіях. Ведеться веб-рубрика «Прикарпатський університет на сторінках ЗМІ», презентуються нові видання із доробку вчених університету. Створено такі бази даних (БД) як: Прикарпатський університет, Праці професорсько-викладацького складу ПНУ. Постійно поповнюється новими матеріалами та редагується краєзнавча картотека (1979), картотека «Праць викладачів Прикарпатського університету», які нараховують 63 каталожних ящиків.

Бібліотечне обслуговування з краєзнавства це комплекс процесів доведення краєзнавчих документів, інформації, знань до користувачів відповідно до їхніх реальних і потенційних краєзнавчих інформаційних запитів, про це прозвучало у виступі зав. відділу обслуговування користувачів ПНУ Павлюк І. П. На сьогодні працівники відділу використовують такі комплексні форми популяризації краєзнавчих документів серед яких можна назвати: зустрічі з відомими людьми краю, вченими, краєзнавцями, письменниками, конкурси на кращого знавця краю та ін.

В обговоренні даного питання взяли активну участь представники інших бібліотек об’єднання (НТБ ІФНТУНГ, бібліотека ІФНМУ), яким було цікаво та корисно з професійної точки зору послухати інформацію про застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів з краєзнавства та поділитися власним досвідом.