Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів

Закон України «Про вищу освіту» регламентує, що вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі бібліотеку, фонд якої «відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності». Тому бібліотека виступає ключовою ланкою інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі, а її робота базується на впровадженні нових технологій у всіх складових бібліотечного виробництва.

27 листопада 2014 року на базі бібліотеки ІФНМУ відбулося засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів на тему «Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів».

Впровадження засобів комп’ютеризації вносить свої корективи в організацію усіх бібліотечних процесів. Перехід від традиційних технологій комплектування розпочався в бібліотеці медичного університету у 2009 році з використанням бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека». На даний час в БД введено 155367 примірників книг при загальному фонді 369531 примірник. У відділі комплектування та обробки літератури розроблено «Положення про ЕК бібліотеки ІФНМУ», «Положення про книжкову базу даних бібліотеки ІФНМУ», «Інструкцію по введенню та редагуванню документа в ЕК», «Паспорт ЕК».

Працівниками відділу для отримання оперативної інформації використовуються як традиційні, так і віртуальні джерела поточної і ретроспективної бібліографії. При співпраці з видавництвами «Медицина», «Нова книга», «Укрмедкнига» широко використовуються можливості електронної пошти. Інвентарний облік друкованих, неопублікованих та мультимедійних документів здійснюється в окремій для кожного виду інвентарній книзі. Для впровадження автоматизованої ідентифікації використовують штрих-коди. В автоматизованому режимі ведеться звітність по забезпеченню навчальною літературою дисциплін, яка надається в центральний методкабінет та науковий відділ університету.