на допомогу бібліотекарю

Словник основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності

kryzh01.jpg

Провідна роль бібліотек у формуванні інформаційних ресурсів та стрімке зростання видань у яких інформаційна тематика знаходить широке відображення, стала актуальною потребою у підготовці словника основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності на основі вітчизняної законодавчої та стандартизованої термінології. У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей.

Бібліотека в правовому полі (Серія: Бібліокур’єр. Випуск 8)

kryzh01.jpg

Мета бюлетеня «Бібліотека в правовому полі» – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з масивом документів за темою. Бібліографічний бюлетень включає описи статей з фахових періодичних видань, які знаходяться у фонді науково-технічної бібліотеки.

Сторінками фахових видань (Випуск 10)

kryzh01.jpg

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в другому півріччі 2014 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Сучасний інноваційний розвиток бібліотек вишів (Серія: Бібліокур’єр. Випуск 7)

kryzh01.jpg

Динамізм перетворень, державна політика у освітній сфері, необхідність адаптації до впливу мінливого світу формують нову парадигму діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ), вимагають постійних корегувань своєї стратегії, цілей і завдань. Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони допомагають бібліотекам стати конкурентоздатними, запроваджувати нові бібліотечні послуги, формувати позитивний імідж в суспільстві. Інноваційна діяльність бібліотек ВНЗ спрямована на систематичне стимулювання розвитку бібліотек шляхом змістовного структурно-організаційного оновлення, технічної і технологічної модернізації всіх процесів, а також позитивних змін у свідомості бібліотекарів.

Сторінками фахових видань (Випуск 9)

kryzh01.jpg

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в другому півріччі 2014 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Сторінками фахових видань (Випуск 8)

kryzh01.jpg

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в першому півріччі 2014 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Навчальний план занять "Школи молодого бібліотекаря"

kryzh01.jpg
«Знання – настільки дорогоцінна річ, що їх не соромно добувати з будь-якого джерела». Ф. Аквінський

Сторінками фахових видань (Випуск 7)

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в другому півріччі 2013 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Сторінками фахових видань (Випуск 6)

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в першому півріччі 2013 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Поповнення, збереження та вивчення книжкового фонду – актуальне питання сьогодення (Серія:Бібліокур’єр. Випуск 6)

kryzh01.jpg

Суспільство не може розвиватися достатньо цивілізовано, якщо серед своїх пріоритетів не бачить завдання збереження духовного надбання нації – книжкових пам’яток, які мають величезну наукову, історичну, духовну, а також матеріальну цінність. Науковий і культурний розвиток суспільства, як у минулому, так і на цей час, неможливо уявити без бібліотек та бібліотечних фондів. Головним та постійним завданням науково-технічної бібліотеки від початку їх створення і до наших днів було і залишається збирання, накопичення знань та інформації для їх використання, передачі наступним поколінням.

Збір матеріалів