Словник основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності

kryzh01.jpg

Словник основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності / уклад. М. В. Безрука. – 2-ге вид., доповн. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 92 с.

Провідна роль бібліотек у формуванні інформаційних ресурсів та стрімке зростання видань у яких інформаційна тематика знаходить широке відображення, стала актуальною потребою у підготовці словника основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності на основі вітчизняної законодавчої та стандартизованої термінології. У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей.

Дане видання розраховане для широкого кола читачів, зокрема для бібліотекарів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, котрі навчаються за інформаційно-бібліотечними та іншими гуманітарними напрямами підготовки, а також для науковців, докторантів, аспірантів та тих, хто досліджує проблематику соціальних комунікацій.

Завантажити документ