на допомогу бібліотекарю

Взаємовідносини бібліотекаря і користувача в інформаційному суспільстві (Серія:Бібліокур’єр. Випуск 2)

Сьогодні, в умовах глобальних перетворень, переходу до інформаційного суспільства можна говорити, що зміна в іміджі бібліотечних працівників відбувається відповідно до цих об’єктивних процесів розвитку суспільства. Адже все, що стосується відбору інформації, її систематизації, класифікації, попереднього аналізу, покладається на бібліотечного працівника.

Створення бібліотечних корпорацій: проблеми і перспективи (Серія:Бібліокур’єр. Випуск 1)

Характерною рисою розвитку сучасного суспільства є інтенсивне поширення інформаційних і телекомунікаційних технологій, яке відбувається на тлі глобального формування та посилення корпоративних структур, в тому числі у бібліотечному середовищі.
Яскравими проявами цього є корпоративна каталогізація, кооперативне формування фондів, створення повнотекстових електронних колекцій , спільних баз даних, каталогів та інших корпоративних інформаційних продуктів, спільне інформаційне обслуговування користувачів.

Збір матеріалів