Сучасний інноваційний розвиток бібліотек вишів (Серія: Бібліокур’єр. Випуск 7)

kryzh01.jpg

Динамізм перетворень, державна політика у освітній сфері, необхідність адаптації до впливу мінливого світу формують нову парадигму діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ), вимагають постійних корегувань своєї стратегії, цілей і завдань.

Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони допомагають бібліотекам стати конкурентоздатними, запроваджувати нові бібліотечні послуги, формувати позитивний імідж в суспільстві.

Інноваційна діяльність бібліотек ВНЗ спрямована на систематичне стимулювання розвитку бібліотек шляхом змістовного структурно-організаційного оновлення, технічної і технологічної модернізації всіх процесів, а також позитивних змін у свідомості бібліотекарів.

Мета бюлетеня «Сучасний інноваційний розвиток бібліотек вишів» – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з масивом документів за темою. Бібліографічний бюлетень включає описи статей з фахових періодичних видань, які знаходяться у фонді науково-технічної бібліотеки.

Література групується за алфавітом прізвищ авторів публікацій, які друкувалися протягом 2011-2014 рр. у фахових періодичних виданнях.

Завантажити документ