нормативні документи

Положення про порядок формування фондів науково-технічної бібліотеки

Положення про порядок формування фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ - основний документ, що визначає принципи, структуру, зміст, призначення, порядок формування та функціонування фондів бібліотеки як науково-інформаційної основи діяльності закладу вищої освіти.

Інструкція з методики підготовки та організації книжково-інформаційних виставок

Науково-технічна бібліотека – це заклад, який надає право на доступ до інформації і є центром спілкування користувачів. Живе спостереження, тобто наочне сприйняття є початком усякого пізнання.

Положення про бібліотечну раду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки є громадським органом колективного керівництва діяльністю бібліотеки і одним із засобів контролю за її роботою.

Інструкція про організацію роботи обмінного фонду науково-технічної бібліотеки

Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 року №1561-ІІІ (із внесеними змінами).

Технологічна інструкція «Шлях документа в процесі обліку та обробки в НТБ»

Друковані видання, які отримує сектор комплектування та обробки літератури, підлягають обліку, науковій і технічній обробці. Документи, які надійшли в інші структурні підрозділи (взамін загублених, як дарунки від читачів), передаються у вищезгаданий відділ.

Інструкція про збереження бібліотечних фондів науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дана інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку організації збереження бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.
1.2 Бібліотечний фонд – упорядкована сукупність документів, що формується бібліотекою відповідно до її завдань для збереження і надання у тимчасове користування за вимогами користувачів.

Положення про науково-методичну раду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

1 Загальні положення
1.1 Науково-методична рада науково-технічної бібліотеки є постійно діючим дорадчим органом щодо координації діяльності всіх структурних підрозділів, які забезпечують організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, сучасних технологій, форм і методів роботи, науково-дослідницької діяльності, удосконалення професійної майстерності бібліотечних працівників.

Положення про порядок комплектування навчального фонду науково-технічної бібліотеки і забезпечення студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу навчально-методичною літературою

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Навчальний фонд є частиною загального фонду бібліотеки і включає всі види і типи літератури, які рекомендують кафедри для навчального процесу.
1.2.Науково-технічна бібліотека комплектується навчально-методичною літературою книговидавничих і книготоргівельних організацій та видавництва “Факел”

Положення про систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

Система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників НТБ національного технічного університету нафти і газу є складовою частиною єдиної системи і має сприяти розширенню та поглибленню професійних знань, вдосконаленню ділових якостей та підвищенню культурного рівня працівників бібліотеки, збагаченню засвоєння нових професійних знань у зв'язку із запровадженням нових автоматизованих бібліотечних технологій, при переході на іншу посаду чи ділянку бібліотечної роботи тощо.

Збір матеріалів