Геофізика

Прокопів Володимир Йосипович

kniga.png
Прокопів, Володимир Йосипович
Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови за даними ГДС ( на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та північного Донбасу) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 11.02.05 / В. Й. Прокопів. - Івано-Франківськ, 2004. - 212 с. - 201-211.

Серженьга Оксана Володимирівна

kniga.png
Серженьга, Оксана Володимирівна
Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 30.11.07 / О. В. Серженьга. - Івано-Франківськ, 2007. - 189 с. - 175-189.

Старостін Андрій Вікторович

kniga.png
Старостін, Андрій Вікторович
Геофізичне моделювання з метою контролю вилучення вуглеводнів у процесі розробки продуктивних порід-колекторів складної будови (на прикладі родовищ ДДЗ) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.05.09 / А. В. Старостін. - Івано-Франківськ, 2009. - 281 с. - 273-281.

Федак Ігор Орестович

kniga.png
Федак, Ігор Орестович
Методичні та експериментальні основи оцінки процесу обводнення нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень (на прикладі Семенівського нафтового родовища) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / І. О. Федак. - Івано-Франківськ, 2009. - 206 с. - 196-206.

Федорів Володимир Васильович

kniga.png
Федорів, Володимир Васильович
Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними ядерно-фізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 05.07.01 / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ, 2000. - 164 с. - 151-164.

Фролова Світлана Євгеніївна

kniga.png
Фролова, Світлана Євгеніївна
Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 10.06.11 / С. Є. Фролова. - Івано-Франківськ, 2011. - 120 с. - 92-107.

Чебан Василь Дмитрович

kniga.png
Чебан, Василь Дмитрович
Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.10.10 / В. Д. Чебан. - Івано-Франківськ, 2002. - 184 с. - 166-183.

Збір матеріалів