Якимів Микола Мирославович


Якимів Микола Мирославович
Вдосконаленння методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.10.15 / М. М. Якимів. - Івано-Франківськ, 2015. - 147 с. - 108-120.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ І ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
1.1 ТРАНСУКРАЇНСЬКА СИСТЕМА ГАЗОПРОВОДІВ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.2 ГІДРАВЛІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР І МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
1.3 ДИНАМІКА ЗМІНИ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ І ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
1.4 АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКУПЧЕНЬ В ПОРОЖНИНІ ГАЗОПРОВОДУ
1.5 КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГОВИТРАТ В ПОТОЦІ ГАЗУ НА ГІДРАВЛІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЗОПРОВОДІВ І СКЛАДНИХ СИСТЕМ
2.1 ВПЛИВ ДИСИПАТИВНИХ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ГІДРАВЛІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ
2.2 ГІДРАВЛІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СКЛАДНИХ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
2.3 ВПЛИВ ШЛЯХОВИХ ВІДБОРІВ НА ГІДРАВЛІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ
2.4 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВІДКЛАДЕНЬ В ГАЗОПРОВОДІ
3.1 АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ КРАПЕЛЬНОЇ ВОЛОГИ ПОТОКОМ ГАЗУ
3.2 АДАПТИВНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ РІДИННИХ СКУПЧЕНЬ В ГАЗОПРОВОДІ
3.3 ПРОГНОЗ РОЗПОДІЛУ ВІДКЛАДЕНЬ В МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ
3.4 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3

РОЗДІЛ 4
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ ПРО ГІДРАВЛІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЗОПРОВОДІВ
4.1 АНАЛІЗ ЕНЕРГОВИТРАТ В ПОТОЦІ ГАЗУ
4.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГОВИТРАТ НА ГІДРАВЛІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ
4.3 МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
4.4 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Метою проведення досліджень процесів гідравлічної ефективності в газопроводах і газотранспортних системах є підвищення точності і вірогідності прогнозування гідравлічного стану газотранспортної системи з урахуванням всіх видів витрати енергії на транспортування газу.
Дана мета реалізується через розв'язання наступних задач досліджень:
- аналіз перенесення крапельної вологи потоком газу і її відкладення в порожнині газопроводу;
- дослідження гідравлічної ефективності складних газотранспортних систем;
- дослідження впливу втрат внутрішньої енергії газового потоку на величину коефіцієнта гідравлічної ефективності;
- розробка методики прогнозування коефіцієнта гідравлічної ефективності газопроводів і газотранспортних систем з урахуванням всіх видів енерговитрат.
Об 'єктом дослідження є гідравлічна ефективність газопроводів складних газотранспортних систем ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».
Предметом дослідження є енергетичні характеристики процесу транспортування газу і їх вплив на гідравлічну ефективність.