видання бібліотеки

Літературна спадщина Каменяра у фонді науково-технічної бібліотеки

geol_rozvidka0115.jpg
Незалежна Україна відзначає 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті велета українського духу Івана Франка. Він – не просто талановитий літератор, розважливий критик та гострий публіцист. Це рідкісний у світовому контексті й унікальний в українській історії приклад універсального генія – всебічно обдарованої й гармонійно розвинутої творчої особистості, що реалізувала власний потенціал одразу в багатьох галузях культури.

Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч.

geol_rozvidka0115.jpg
Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано- Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 70 c.
В бібліографічному покажчику відображена література, яка висвітлює особливості використання джерел енергії, їх розташування в просторі та впливу на навколишнє середовище.Дане видання охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ за останні десять років.

Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. виставки

geol_rozvidka0115.jpg
Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 53 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 4

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип.4/[уклад.Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2015. – 5 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть»,«Научные труды», «Нафтогазова галузь
України», «Нефть и газ», «Управление качеством в нефтега-зовом комплексе» та інтернет-видань за 2014-2015 роки.Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформаціі про нафтогазову галузь промисловості, буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Дослідження ефективності використання соціальних мереж у науково-технічній бібліотеці в умовах інформаційного суспільства

geol_rozvidka0115.jpg
Дослідження ефективності використання соціальних мереж у науково-технічній бібліотеці в умовах інформаційного суспільства / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 14 с.
Сьогодні вітчизняні бібліотеки почали використовувати соціальні мережі як канали неформальної комунікації та способи мотивації розвитку професійної сфери.Тому вивчення та дослідження функціонування соціальних мереж є актуальною темою для бібліотечних працівників. Аналіз ефективності використання соціальних мереж Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ представлено в даному виданні. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та діаграми.

Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2016 рік

kryzh01.jpg

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу підготувала черговий 5 випуск «Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У запропонованому довідково-бібліографічному виданні на 2016 рік подані ювілейні дати науковців, а також пам’ятні дати стосовно структурних підрозділів університету.

Структура календаря традиційна: усі дати розташовані у хронологічній послідовності, до переважної більшості з них подані біографічні відомості в поєднанні з бібліографічною інформацією.

Календар адресовано, в першу чергу, професорсько-викладацькому складу університету. Сподіваємось, що він зацікавить і аспірантів, студентів, працівників бібліотек та інформаційних установ.

Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015

kryzh01.jpg
Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015 : (до 55-річчя НТБ ІФНТУНГ) : іст. нарис / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок, Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 167 с.: фот.

Розглядається історія становлення та розвитку науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, розкриваються пріоритетні напрямки діяльності університетської книгозбірні в сучасних умовах: розвиток інформаційних технологій, удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів та інформаційного забезпечення освітньо-виховної та наукової діяльності університету. Висвітлюється просвітницька робота книгозбірні, яка спрямована на популяризацію книги, виховання студентської молоді та творчої особистості. Розміщено фотоматеріали, що змістовно та інформаційно доповнюють книгу.

Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

geol_rozvidka0115.jpg
Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ: каталог кн.-інформ. вист. (до Дня кафедри)/[уклад.Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко].-Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 49 c.

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ – це прикладна галузь нафтогазової геології, яка займається питаннями виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. В процесі пошуків та розвідки проводиться комплекс наукових досліджень з прогнозування нафтогазоносності надр і виробничих робіт, спрямованих на виявлення в земній корі скупчень нафти і газу та визначення їх характеристик з метою обґрунтування доцільності й способів раціонального видобування вуглеводневої сировини. Робота нафтогазодобувної галузі промисловості базується на використанні достовірно встановлених запасів нафти і газу в надрах відкритих родовищ. Ефективність пошуково-розвідувальних робіт значною мірою залежить від наукового обґрунтування їх проведення та раціонального застосування результативних методів і методик в конкретних геологічних умовах.

Філософія (бібліографічний рекомендаційний список)

kryzh01.jpg
Філософія : бібліогр. рек. список : (до Дня кафедри) / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 57 с.
Біліографічний рекомендаційний список пропонує книги та статті по філософії, логіці, етиці, естетиці для викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться розвитком цих наук.

Олег Максимович Адаменко : (до 80-річчя від дня народж.)

kryzh01.jpg
Олег Максимович Адаменко : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Н. М. Ковалів, Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 220 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 3).

Біобібліографічний покажчик виданий до 80-річчя від дня народження професора ІФНТУНГу, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка Української нафтогазової академії, академіка АН технічної кібернетики України, академіка Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу, директора НДІ екологічної безпеки і природних ресурсів, лауреата Державної премії СРСР у галузі науки, Заслуженого діяча науки і техніки України Адаменка Олега Максимовича.

Збір матеріалів