Економіка природокористування та організація виробництва

daigest42.jpg
Економіка природокористування та організація виробництва : каталог кн.-інформ. вист. / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 53 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри економіки природокорис-тування та організації виробництва. На виставці були представлені наукові праці викладачів кафедри, книги та інформаційні ресурси на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2006-2016 роки.
Бібліографічне видання розраховане на професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів відповідного профілю.

Завантажити документ