Загальна та прикладна фізика

daigest42.jpg
Загальна та прикладна фізика : каталог кн.- інформ. вист. / [уклад. Л. О. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 61 с.

Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри загальної та прикладної фізики. На виставці були представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2000-2016 роки.
Бібліографічне видання розраховане на професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, та всіх, хто цікавиться питаннями фізики.

Завантажити документ