видання бібліотеки

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1992-2014)

kryzh01.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1992-2014) : бібліогр. покаж. Ч. 2 / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 394 c.

Бібліографічний покажчик розкриває історію становлення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, описану на сторінках періодичних видань з 1992 по 2014 роки.

Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства

kryzh01.jpg
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 361 с.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1967-1991)

kryzh01.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1967-1991) : бібліогр. покаж. Ч. 1 / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 383 c.

Бібліографічний покажчик розкриває історію становлення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, описану на сторінках періодичних видань з 1967 по 1991 роки.

Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачів

kryzh01.jpg
Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачів / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 14 с.

В умовах тотального впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в усі сфери суспільної діяльності, реалізація основних функцій бібліотеки ВНЗ – інформаційне забезпечення, необмежений доступ до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, інформаційний супровід навчального та наукового процесів – покладається на веб-сайт. Тому його вивчення та дослідження є актуальною темою для бібліотечних працівників. Аналіз ефективності використання інтернет-сайту Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ представлено в даному виданні.

Механіка машин : тематичний інформаційний список книг з фонду НТБ

kryzh01.jpg
Механіка машин : темат. інформ. список літ. з фонду НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 13 с.
Тематичний список буде корисний для викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами механіки машин, теорії механізмів та деталей машин.

Екологічна освіта – пріоритетний напрямок державної політики

kryzh01.jpg
Екологічна освіта – пріоритетний напрямок державної політики : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 49 c.

Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на нижково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри екології.

Реквієм Небесній Сотні

kryzh01.jpg
Реквієм Небесній Сотні : бібліогр. рек. список / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 19 с.

Бібліографічний список рекомендує статті з періодичних видань з фонду науково-технічної бібліотеки, в яких висвітлюються події кінця 2013 – початку 2014 року, що відбувалися на Майдані в Києві і відображають подвиг героїв Небесної Сотні (в т. ч. і прикарпатців).

Трубопровідний транспорт


Трубопровідний транспорт: кат. книжк.-інформ. виставки. Вип. 3 / уклад. : Т. В. Степашкіна, Н. М. Кисла; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2015. – 18 с.
Третій випуск серії «Незаслужено забуті книги» присвячений темі транспортування нафти, нафтопродуктів та газу.

Нафтогазові технології : дайджест


Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 2 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2014. – 47 с.

Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Бурение и нефть», «Нафтогазова галузь України», «Нефтяное хозяйство», «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море», «Управление качеством в нефтeгазовом комплексе» та інтернет-видань за 2014 рік. Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформаціі про нафтогазову галузь промисловості як структурний компонент економіки, який являє собою системно-синергетичну єдність установ, що забезпечують усі види буріння свердловин, видобування, транспортуання, переробки і зберігання нафти і газу.

Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1946-1960)

kryzh01.jpg
Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1946-1960) : бібліогр. покажч. Ч. 2 / уклад. Я.А. Пилип, Л.В. Цок. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 304 с.
Друга частина науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки» розкриває зміст даного фонду за 1946-1960 рр. Покажчик розрахований як на професорсько-викладацький склад, науковців, студентів, так і на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук.

Збір матеріалів