видання бібліотеки

Українець світової величини (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя)

geol_rozvidka0115.jpg
Сьогодні вже добре відомо, що Іванові Пулюєві для світової слави було б досить того, що він збудував першу в Австро-Угорській імперії електростанцію, керував запровадженням трамваю у Празі, удосконалював телефон, підійшов близько до пояснення природи електрона, спричинився до відкриття й пояснення природи X-променів та довів важливість застосування їх у медицині, провадив роботи з ураном, написав понад 50 наукових праць, разом з Пантелеймоном Кулішем, Іваном Нечуєм-Левицьким переклав вперше українською мовою Біблію. Також його було нагороджено хрестом ордена Франца-Йосифа і надано високий титул Радника двору цісаря.

Нафтогазові технології : дайджест

kryzh01.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 3 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2015. – 66 с.

Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть», «Научные труды», «Нафтогазова галузь України», «Нефть и газ», «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» та інтернет-видань за 2014-2015 роки.

Безпека життєдіяльності

kryzh01.jpg
Безпека життєдіяльності : темат. інформ. список книг з фонду НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 18 с.

В інформаційному списку подано книги та методичні видання, що надійшли в бібліотеку за останні п’ятнадцять років. Серед них і ті, що є лише в електронному варіанті. Всю літературу в списку розміщено в алфавітному порядку авторів та назв.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1992-2014)

kryzh01.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1992-2014) : бібліогр. покаж. Ч. 2 / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 394 c.

Бібліографічний покажчик розкриває історію становлення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, описану на сторінках періодичних видань з 1992 по 2014 роки.

Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства

kryzh01.jpg
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 361 с.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1967-1991)

kryzh01.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1967-1991) : бібліогр. покаж. Ч. 1 / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 383 c.

Бібліографічний покажчик розкриває історію становлення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, описану на сторінках періодичних видань з 1967 по 1991 роки.

Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачів

kryzh01.jpg
Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачів / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 14 с.

В умовах тотального впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в усі сфери суспільної діяльності, реалізація основних функцій бібліотеки ВНЗ – інформаційне забезпечення, необмежений доступ до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, інформаційний супровід навчального та наукового процесів – покладається на веб-сайт. Тому його вивчення та дослідження є актуальною темою для бібліотечних працівників. Аналіз ефективності використання інтернет-сайту Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ представлено в даному виданні.

Механіка машин : тематичний інформаційний список книг з фонду НТБ

kryzh01.jpg
Механіка машин : темат. інформ. список літ. з фонду НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 13 с.
Тематичний список буде корисний для викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами механіки машин, теорії механізмів та деталей машин.

Екологічна освіта – пріоритетний напрямок державної політики

kryzh01.jpg
Екологічна освіта – пріоритетний напрямок державної політики : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 49 c.

Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на нижково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри екології.

Реквієм Небесній Сотні

kryzh01.jpg
Реквієм Небесній Сотні : бібліогр. рек. список / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 19 с.

Бібліографічний список рекомендує статті з періодичних видань з фонду науково-технічної бібліотеки, в яких висвітлюються події кінця 2013 – початку 2014 року, що відбувалися на Майдані в Києві і відображають подвиг героїв Небесної Сотні (в т. ч. і прикарпатців).

Збір матеріалів