видання бібліотеки

Іван Франко та Прикарпаття

franko_prykarp1.jpg
Життя і діяльність Івана Франка тісно пов’язані з Івано-Франківщиною (до 1962 р. – Станіславщина). Вона приваблювала його цікавими людьми, багатим минулим та дивовижною природою. Тут двічі з’являється Франкові велика любов, тут знаходив він пристановище між добрими людьми в критичний час, коли перебував без засобів до життя, тут спіткав його другий (коломийський) арешт. На прикарпатській землі розгорнув письменник свою громадську та літературну діяльність, написав багато художніх творів, виступав зі своєю знаменитою поемою «Мойсей». Тут на схилі літ влітку часто відпочивав у мальовничих Карпатах. На Станіславщині поселився його брат, проживав його син з родиною.

Степан Андрійович Чеховський : (до 70-річчя від дня народж.)

franko_prykarp1.jpg
Степан Андрійович Чеховський : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 65 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 5).
Біобібліографічний покажчик, виданий до 70-річчя від дня народження кандидата технічних наук, професора, завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Чеховського С. А., знайомить читача з біографією вченого, його працями та творчими досягненнями і включає в себе матеріали, опубліковані в українських та зарубіжних виданнях.

Інформаційно-телекомунікаційні технології та системи

geol_rozvidka0115.jpg
Інформаційно-телекомунікаційні технології та системи : темат. інформ. список книг з фонду НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 30 с.
В інформаційному списку подано книги та методичні видання, що надійшли в бібліотеку за останні десять років. Серед них і ті, що мають лише електронну версію. Всю літературу в розділах розміщено в алфавітному порядку авторів та назв.

Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин

geol_rozvidka0115.jpg
Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко].-Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 62 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин. На виставці були представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2000-2016 роки.

Велет у царині вселюдської культури

geol_rozvidka0115.jpg
Він був сином коваля і став володарем у царстві духа.
Він уважав себе «мужиком» і став велетнем у царстві людської культури.
Він називав себе тільки «пекарем, що пече хліб для щоденного вжитку-«разовий, не панський хліб», скроплений сльозами, потом і кров’ю, - а пишними плодами своєї титанічної праці живив дух цілої нації.
Він був певен, що з його «творів дуже мало перейде до пам’яті будущих поколінь», а залишив нащадкам цілу духовну скарбницю, повну перлин мудрості і краси, у якій чимало справжніх архітворів-«ізмарагдів».

Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

geol_rozvidka0115.jpg
Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ : на допомогу студенту-практиканту спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 180 с.
Збірник містить чинні на 1 липня 2016 року нормативні документи науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які регламентують освітню, навчально-виховну, науково-методичну діяльність бібліотеки та її структурних підрозділів. Організаційно-розпорядча, технологічна та науково-методична документація застосовується в організації, управлінні та діяльності бібліотеки вишу. Даний збірник інструктивно-методичних та нормативних документів адресовано на допомогу студентам спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які щорічно проходять практику на базі бібліотеки.

Василь Іванович Векерик : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч.

geol_rozvidka0115.jpg
Василь Іванович Векерик : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. - 67 с. – (Серія «Університет і наука в постатях»; вип. 4).
Біобібліографічний покажчик виданий до 70-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти, дійсного члена Української нафтової академії, члена-кореспондента гірничої академії України, колишнього першого проректора, завідувача кафедри теоретичної механіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Василя Івановича Векерика.

Літературна спадщина Каменяра у фонді науково-технічної бібліотеки

geol_rozvidka0115.jpg
Незалежна Україна відзначає 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті велета українського духу Івана Франка. Він – не просто талановитий літератор, розважливий критик та гострий публіцист. Це рідкісний у світовому контексті й унікальний в українській історії приклад універсального генія – всебічно обдарованої й гармонійно розвинутої творчої особистості, що реалізувала власний потенціал одразу в багатьох галузях культури.

Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч.

geol_rozvidka0115.jpg
Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано- Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 70 c.
В бібліографічному покажчику відображена література, яка висвітлює особливості використання джерел енергії, їх розташування в просторі та впливу на навколишнє середовище.Дане видання охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ за останні десять років.

Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. виставки

geol_rozvidka0115.jpg
Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 53 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств.

Збір матеріалів