видання бібліотеки

Степан Андрійович Чеховський : (до 70-річчя від дня народж.)

franko_prykarp1.jpg
Степан Андрійович Чеховський : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 65 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 5).
Біобібліографічний покажчик, виданий до 70-річчя від дня народження кандидата технічних наук, професора, завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Чеховського С. А., знайомить читача з біографією вченого, його працями та творчими досягненнями і включає в себе матеріали, опубліковані в українських та зарубіжних виданнях.

Інформаційно-телекомунікаційні технології та системи

geol_rozvidka0115.jpg
Інформаційно-телекомунікаційні технології та системи : темат. інформ. список книг з фонду НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 30 с.
В інформаційному списку подано книги та методичні видання, що надійшли в бібліотеку за останні десять років. Серед них і ті, що мають лише електронну версію. Всю літературу в розділах розміщено в алфавітному порядку авторів та назв.

Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин

geol_rozvidka0115.jpg
Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко].-Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 62 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин. На виставці були представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2000-2016 роки.

Велет у царині вселюдської культури

geol_rozvidka0115.jpg
Він був сином коваля і став володарем у царстві духа.
Він уважав себе «мужиком» і став велетнем у царстві людської культури.
Він називав себе тільки «пекарем, що пече хліб для щоденного вжитку-«разовий, не панський хліб», скроплений сльозами, потом і кров’ю, - а пишними плодами своєї титанічної праці живив дух цілої нації.
Він був певен, що з його «творів дуже мало перейде до пам’яті будущих поколінь», а залишив нащадкам цілу духовну скарбницю, повну перлин мудрості і краси, у якій чимало справжніх архітворів-«ізмарагдів».

Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

geol_rozvidka0115.jpg
Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ : на допомогу студенту-практиканту спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 180 с.
Збірник містить чинні на 1 липня 2016 року нормативні документи науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які регламентують освітню, навчально-виховну, науково-методичну діяльність бібліотеки та її структурних підрозділів. Організаційно-розпорядча, технологічна та науково-методична документація застосовується в організації, управлінні та діяльності бібліотеки вишу. Даний збірник інструктивно-методичних та нормативних документів адресовано на допомогу студентам спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які щорічно проходять практику на базі бібліотеки.

Василь Іванович Векерик : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч.

geol_rozvidka0115.jpg
Василь Іванович Векерик : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. - 67 с. – (Серія «Університет і наука в постатях»; вип. 4).
Біобібліографічний покажчик виданий до 70-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти, дійсного члена Української нафтової академії, члена-кореспондента гірничої академії України, колишнього першого проректора, завідувача кафедри теоретичної механіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Василя Івановича Векерика.

Літературна спадщина Каменяра у фонді науково-технічної бібліотеки

geol_rozvidka0115.jpg
Незалежна Україна відзначає 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті велета українського духу Івана Франка. Він – не просто талановитий літератор, розважливий критик та гострий публіцист. Це рідкісний у світовому контексті й унікальний в українській історії приклад універсального генія – всебічно обдарованої й гармонійно розвинутої творчої особистості, що реалізувала власний потенціал одразу в багатьох галузях культури.

Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч.

geol_rozvidka0115.jpg
Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано- Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 70 c.
В бібліографічному покажчику відображена література, яка висвітлює особливості використання джерел енергії, їх розташування в просторі та впливу на навколишнє середовище.Дане видання охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ за останні десять років.

Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. виставки

geol_rozvidka0115.jpg
Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 53 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 4

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип.4/[уклад.Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2015. – 5 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть»,«Научные труды», «Нафтогазова галузь
України», «Нефть и газ», «Управление качеством в нефтега-зовом комплексе» та інтернет-видань за 2014-2015 роки.Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформаціі про нафтогазову галузь промисловості, буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Збір матеріалів