видання бібліотеки

Микола Олексійович Данилюк : (до 70-річчя від дня народж.)

danyluk01.jpg
Микола Олексійович Данилюк : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 76 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 7).
Біобібліографічний покажчик, виданий до 70-річчя від дня народження доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ Данилюка М. О., знайомить читача з біографією вченого, його працями та творчими досягненнями і включає в себе матеріали, що зберігаються у фондах НТБ, та інтернет-видання.

Соціологічні дослідження в НТБ

danyluk01.jpg
Соціологічні дослідження в НТБ : огляд.-аналіт. зб./ уклад. : Я.А. Пилип, Л.В. Цок ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2017. – 55 с. – іл.
Оглядово-аналітичний збірник вміщає матеріали узагальнення практики роботи Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ із соціологічних досліджень, які проводилися бібліотекою протягом 2008-2016 років. Результати досліджень викладено в стислому вигляді та згруповано за окремими розділами (видами досліджень).
Видання адресовано бібліотечним працівникам, студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та коледжів культури.

Іван Петрович Макаровський : (до 50-річчя наук.-пед. діяльності в ІФНТУНГ)

danyluk01.jpg
Іван Петрович Макаровський : (до 50-річчя наук.-пед. діяльності в ІФНТУНГ) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. - 151 с. (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 6).

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 6

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 6 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2017. – 59 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Нафто-газова галузь України», «Нафтогазова енергетика», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Прикладная механика», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» за 2016-2017 роки.
Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформаціі про нафтогазову галузь промисловості, буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Загальна та прикладна фізика

geol_rozvidka0115.jpg
Загальна та прикладна фізика : каталог кн.- інформ. вист. / [уклад. Л. О. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 61 с.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри загальної та прикладної фізики. На виставці були представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2000-2016 роки.
Бібліографічне видання розраховане на професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, та всіх, хто цікавиться питаннями фізики.

Економіка природокористування та організація виробництва

geol_rozvidka0115.jpg
Економіка природокористування та організація виробництва : каталог кн.-інформ. вист. / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 53 c.
Каталог охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри економіки природокорис-тування та організації виробництва. На виставці були представлені наукові праці викладачів кафедри, книги та інформаційні ресурси на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2006-2016 роки.
Бібліографічне видання розраховане на професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів відповідного профіл

Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту НТБ ІФНТУНГ

geol_rozvidka0115.jpg
Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту НТБ ІФНТУНГ / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 14 с.
Сучасні бібліотеки, змагаючись за увагу до себе, пропонують інтернет-аудиторії дедалі більше інтерактивних можливостей та нових сервісів; забезпечують легкість і доступність у пошуку, обробці та використанні інформації. Означені тенденції збільшують очікування користувачів з приводу функціональності веб-сайтів бібліотек та актуалізують застосування веб-аналітики, що дає змогу обирати стратегічні орієнтири розвитку науково-інформаційних порталів, контролювати ключові показники їх ефективності. Тому вивчення та дослідження поведінки користувача є актуальною темою для бібліотек. В даному виданні представлено аналіз моделювання поведінки користувачів на прикладі сайту Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Дослідження проводилося за 2015-2016 років. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та діаграми.

Зварювання: каталог книжково-інформаційної виставки

geol_rozvidka0115.jpg
Шостий випуск серії «Незаслужено забуті книги» присвячений темі зварювання. В каталог включена наукова, навчальна та довідкова література 60-80-х років. Каталог буде корисний для викладачів та студентів, які вивчають дану дисципліну, а також - аспірантам і молодим фахівцям.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 5

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 5 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано- Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2016. – 72 с.

Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть», «Нафтогазова галузь
України», «Нефть и газ», «Научные труды», «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» за 2015-2016 роки.
Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформації про нафтогазову галузь промисловості, буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2017 рік

kryzh01.jpg

Науково-технічна бібліотека підготувала 6-й випуск «Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У 2017 році виповнюється 50 років з часу створення ІФНТУНГу. У запропонованому довідково-бібліографічному виданні один з розділів висвітлює всі важливі етапи історії та найважливіші сучасні події, що стосуються університету. Подані, також, ювілейні дати науковців та пам’ятні дати стосовно структурних підрозділів університету.

Структура календаря традиційна: усі дати розташовані у хронологічній послідовності, до переважної більшості з них подані біографічні відомості в поєднанні з бібліографічною інформацією.

Календар адресовано, в першу чергу, професорсько-викладацькому складу університету. Сподіваємось, що він зацікавить і аспірантів, студентів, працівників бібліотек та інформаційних установ.

Збір матеріалів