видання бібліотеки

Модернізація картографічного методу дослідження

teliga1.jpg
Модернізація картографічного методу дослідження : бібліогр. список / [уклад. : О. В. Книгиницька]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 31 с.

Мудрість і філософія

teliga1.jpg
Мудрість і філософія : кат. книжк.-інформ. виставки / уклад. : Л.В. Цок ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2012. – 10 с.
Каталог книжково-інформаційної виставки охоплює друковані джерела з фондів Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.

Комп’ютерні мережі – невід’ємна частина сучасності

merezhi.jpg
Комп’ютерні мережі – невід’ємна частина сучасності :кат. книжк. виставки / уклад. : Л.В. Цок, Г.Б. Горбак, Л.І. Шпирун ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2012. – 10 с.
Каталог книжкової виставки охоплює друковані джерела з фондів Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ з питань новітніх інформаційних технологій, зокрема світових комп’ютерних мереж.

Полум’яні межі Олени Теліги

teliga1.jpg
Полум’яні межі Олени Теліги : кат. книжк.-інформ. виставки до 105-ї річниці від дня народж. Олени Теліги / уклад.: Л.В. Цок, С.І. Когут; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2012. – 11 с.
Каталог книжково-інформаційної виставки приурочений 105-й річниці від дня народження відомої української поетеси, літературного критика, діяча культури.Дане видання охоплює документальні джерела з фондів Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2012 рік

calendar2.jpg

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу започатковує випуск «Календаря знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У запропонованому виданні на 2012 рік подані ювілейні дати викладачів, науковців, працівників університету, а також визначні дати, що стосуються підрозділів і кафедр університету. Усі дати подані у хронологічній послідовності. До деяких з них додаються біографічні довідки та бібліографія.

Стратегічне управління підприємством

strategichne.jpg
Стратегічне управління підприємством : бібліогр. список / [уклад. Л.А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 23 с.

Енциклопедичні видання незалежної України

encycl.jpg Енциклопедичні видання незалежної України : каталог книжк.-ілюстр. виставки / уклад. : Л.А. Жолобко ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2011. – 18 с. Каталог книжково-ілюстративної виставки охоплює енциклопедичні та довідкові видання незалежної України з фондів Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.

Документально-інформаційні комунікації

dokumentalno.jpg
Документально-інформаційні комунікації : бібліогр. список / [уклад. Л.М. Локотош]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011.– 12 с.

Природно-заповідний фонд України

pryroda.jpg
Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / уклад. О.В. Книгиницька. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 54 с.

Бібліографічний покажчик висвітлює літературу про природні території та об’єкти, які належать до природно-заповідного фонду України. Розрахований на професорсько-викладацький склад, студентів та всіх тих, хто цікавиться заповідною справою України

Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2005-2009)

pokazh.jpg
Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2005-2009рр.)/ уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 102 с.

Науково-технічна бібліотека університету започатковує знайомство користувачів зі змістом одного з науково-технічних журналів, які видаються в ІФНТУНГу. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» видається з жовтня 2001 року. До цього з 1965 року видавався одноіменний державний науково-технічний збірник в декількох серіях.

Збір матеріалів