видання бібліотеки

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках друкованих та інтернет-видань (2015-2017)

geol_rozvidka0115.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках друкованих та інтернет-видань (2015-2017) : бібліогр. покажч. Ч. 3 [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 233 c.

Аналіз ефективності використання інституційного репозитарію НТБ в обслуговуванні користувачів

geol_rozvidka0115.jpg
Аналіз ефективності використання інституційного репозитарію НТБ в обслуговуванні користувачів / уклад. Л.З. Костюк., Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 18 с.

В еру інформатизації та реформування освіти важливими завданнями бібліотеки вищого навчального закладу стає формування електронних ресурсів, популяризація ідей відкритого доступу, побудова загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення наукового рейтингу університету. Для більш ефективного використання наукових ресурсів науково-технічною бібліотекою було створено інституційний репозитарій - електронний архів відкритого доступу, який дозволяє розповсюджувати наукові знання університету, підвищити рейтинг цитування публікацій його науковців, та розширить коло інформаційних продуктів бібліотеки. В даному виданні представлено аналіз ефективності використання інституційного репозитарію науково-технічної бібліотеки в обслуговуванні користувачів. Дослідження проводилося за 2016-2017 роки. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють рисунки та діаграми.

Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2018 рік

kryzh01.jpg
Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2018 рік / [уклад.:О. П. Розумна, О. В. Книгиницька, Н. М. Ковалів ;ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 77 c. : іл.
Науково-технічна бібліотека підготувала 7-й випуск «Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» на 2018 рік. Запропоноване довідково-бібліографічне видання інформує про ювілейні дати професорів ІФНТУНГу, подаючи до кожної з них біографічні відомості та найважливіші праці науковців. Структура календаря традиційна: усі дати розташовані в хронологічній послідовності. Наприкінці подані також пам’ятні дати, що стосуються структурних підрозділів університету. Календар адресовано, в першу чергу, професорсько-викладацькому складу університету. Сподіваємось, що він зацікавить і аспірантів, студентів, працівників бібліотек та інформаційних установ.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 7

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 7 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук. техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2017. – 49 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних журналів «Нафтогазова галузь України», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Автоматическая сварка», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» за 2017 рік.

Роман Грицай – архітектор з Прикарпаття

geol_rozvidka0115.jpg
Роман Грицай – архітектор з Прикарпаття : біобібліогр. довідка / уклала Л. А. Жолобко ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ, 2017. – 10 с. – (Серія «Відомі-невідомі земляки» ; вип. 1).

Грудз Володимир Ярославович : (до 70-річчя від дня народж.)

geol_rozvidka0115.jpg
Грудз Володимир Ярославович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко ; Наук.-техн. б-ка]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 85 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 9).

Інформаційно-вимірювальна техніка

geol_rozvidka0115.jpg
Інформаційно-вимірювальна техніка : (на допомогу навч. процесу та наук. дослідженням) : бібліогр. рек. список / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]; Наук.-техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.
Бібліографічний рекомендаційний список охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри інформаційно-вимірювальна техніка. У списку представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2007-2017 роки.

Бойко Василь Степанович : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності)

geol_rozvidka0115.jpg
Бойко Василь Степанович : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л. М. Локотош, Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 199 с. : іл., портр. –(Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 8).

Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт

geol_rozvidka0115.jpg
Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт : метод. рек. / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 27 с.
Методичні рекомендації мають за мету сформувати уявлення про бібліографічний апарат як важливий елемент наукової праці та навчити оформляти бібліографічні списки згідно чинних стандартів. Розраховані на студентів та науковців.

Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу

geol_rozvidka0115.jpg
Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу : бібліогр. покажч. / [уклад. О. В. Книгиницька; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 91 с.
Бібліографічний покажчик присвячений болючій і актуальній, і не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні. Видання представляє літературу за 2007–2017 роки, яка висвітлює одну з найтрагічніших сторінок історії України ХХ століття. Покажчик буде цікавим науковцям, викладачам навчальних закладів, студентам, краєзнавцям, широкому загалу читачів.

Збір матеріалів