видання бібліотеки

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 7

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 7 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук. техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2017. – 49 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних журналів «Нафтогазова галузь України», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Автоматическая сварка», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» за 2017 рік.

Роман Грицай – архітектор з Прикарпаття

geol_rozvidka0115.jpg
Роман Грицай – архітектор з Прикарпаття : біобібліогр. довідка / уклала Л. А. Жолобко ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ, 2017. – 10 с. – (Серія «Відомі-невідомі земляки» ; вип. 1).

Грудз Володимир Ярославович : (до 70-річчя від дня народж.)

geol_rozvidka0115.jpg
Грудз Володимир Ярославович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко ; Наук.-техн. б-ка]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 85 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 9).

Інформаційно-вимірювальна техніка

geol_rozvidka0115.jpg
Інформаційно-вимірювальна техніка : (на допомогу навч. процесу та наук. дослідженням) : бібліогр. рек. список / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]; Наук.-техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.
Бібліографічний рекомендаційний список охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри інформаційно-вимірювальна техніка. У списку представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2007-2017 роки.

Бойко Василь Степанович : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності)

geol_rozvidka0115.jpg
Бойко Василь Степанович : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л. М. Локотош, Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 199 с. : іл., портр. –(Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 8).

Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт

geol_rozvidka0115.jpg
Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт : метод. рек. / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 27 с.
Методичні рекомендації мають за мету сформувати уявлення про бібліографічний апарат як важливий елемент наукової праці та навчити оформляти бібліографічні списки згідно чинних стандартів. Розраховані на студентів та науковців.

Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу

geol_rozvidka0115.jpg
Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу : бібліогр. покажч. / [уклад. О. В. Книгиницька; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 91 с.
Бібліографічний покажчик присвячений болючій і актуальній, і не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні. Видання представляє літературу за 2007–2017 роки, яка висвітлює одну з найтрагічніших сторінок історії України ХХ століття. Покажчик буде цікавим науковцям, викладачам навчальних закладів, студентам, краєзнавцям, широкому загалу читачів.

Микола Олексійович Данилюк : (до 70-річчя від дня народж.)

danyluk01.jpg
Микола Олексійович Данилюк : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 76 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 7).
Біобібліографічний покажчик, виданий до 70-річчя від дня народження доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ Данилюка М. О., знайомить читача з біографією вченого, його працями та творчими досягненнями і включає в себе матеріали, що зберігаються у фондах НТБ, та інтернет-видання.

Соціологічні дослідження в НТБ

danyluk01.jpg
Соціологічні дослідження в НТБ : огляд.-аналіт. зб./ уклад. : Я.А. Пилип, Л.В. Цок ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2017. – 55 с. – іл.
Оглядово-аналітичний збірник вміщає матеріали узагальнення практики роботи Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ із соціологічних досліджень, які проводилися бібліотекою протягом 2008-2016 років. Результати досліджень викладено в стислому вигляді та згруповано за окремими розділами (видами досліджень).
Видання адресовано бібліотечним працівникам, студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та коледжів культури.

Іван Петрович Макаровський : (до 50-річчя наук.-пед. діяльності в ІФНТУНГ)

danyluk01.jpg
Іван Петрович Макаровський : (до 50-річчя наук.-пед. діяльності в ІФНТУНГ) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. - 151 с. (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 6).

Збір матеріалів