Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту НТБ ІФНТУНГ

daigest42.jpg
Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту НТБ ІФНТУНГ / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 14 с.
Сучасні бібліотеки, змагаючись за увагу до себе, пропонують інтернет-аудиторії дедалі більше інтерактивних можливостей та нових сервісів; забезпечують легкість і доступність у пошуку, обробці та використанні інформації. Означені тенденції збільшують очікування користувачів з приводу функціональності веб-сайтів бібліотек та актуалізують застосування веб-аналітики, що дає змогу обирати стратегічні орієнтири розвитку науково-інформаційних порталів, контролювати ключові показники їх ефективності. Тому вивчення та дослідження поведінки користувача є актуальною темою для бібліотек. В даному виданні представлено аналіз моделювання поведінки користувачів на прикладаі сайту Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Дослідження проводилося за 2015-2016 років. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та діаграми.

Завантажити документ