Грудз Володимир Ярославович : (до 70-річчя від дня народж.)

daigest42.jpg
Грудз Володимир Ярославович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко ; Наук.-техн. б-ка]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 85 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 9).

Біобібліографічний покажчик, виданий до 70-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Грудза В. Я., знайомить читача з біографією вченого, його працями та творчими досягненнями і включає в себе матеріали, опубліковані в українських та зарубіжних виданнях, а також неопубліковані фондові праці.

Завантажити документ