Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт

daigest42.jpg
Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт : метод. рек. / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 27 с.
Методичні рекомендації мають за мету сформувати уявлення про бібліографічний апарат як важливий елемент наукової праці та навчити оформляти бібліографічні списки згідно чинних стандартів. Розраховані на студентів та науковців.

Завантажити документ