Бойко Василь Степанович : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності)

daigest42.jpg
Бойко Василь Степанович : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л. М. Локотош, Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 199 с. : іл., портр. –(Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 8).

Біобібліографічний покажчик виданий до 75-річчя від дня народження та 50-річчя нуково-педагогічної діяльності Василя Степановича Бойка – професора кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ, доктора технічних наук, академіка Української нафтогазової академії, заслуженого діяча науки і техніки України, голови Івано-Франківського міського об`єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Видання репрезентує біографію та науковий доробок провідного вченого, педагога, громадського діяча.

Завантажити документ