Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках друкованих та інтернет-видань (2015-2017)

daigest42.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках друкованих та інтернет-видань (2015-2017) : бібліогр. покажч. Ч. 3 [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 233 c.

Бібліографічний покажчик репрезентує історію розвитку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, описану на сторінках періодичних та інтернет-видань з 2015 по 2017 роки.

Завантажити документ