Природно-заповідний фонд України : Вип. 2

zap_fond.jpg
Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / [уклад. О. В. Книгиницька, ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 68 с.
Бібліографічний покажчик знайомить з літературою про природні території та об’єкти, які належать до природно-заповідного фонду України і охоплює період з 2012 по 2017 р.
Видання розраховане на професорсько-викладацький склад, студентів та всіх тих, хто цікавиться заповідною справою України.
Завантажити документ