Семенцов Георгій Никифорович : (до 80-річчя від дня народж.)

daigest42.jpg
Георгій Никифорович Семенцов : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 169 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 10).

Біобібліографічний покажчик, виданий до 80-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Заслуженого діяча науки і техніки України Георгія Никифоровича Семенцова знайомить читача з біографією вченого, його працями та науковими досягненнями і включає в себе матеріали, опубліковані в українських та зарубіжних виданнях.

Завантажити документ