інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 04-06 (2022)

kniga.png
Сидор Г. В. Фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні / Г. В. Сидор, Т. П. Кулик, Л. М. Савчин // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2021. – № 2. – С. 174-181.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 08 (серпень 2020)

kniga.png
Про внесення зміни до Іструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : наказ М-ва оборони України та МОН України від 12.05.2020.
№ 147/619 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 7. – С. 63-64.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 07 (липень 2020)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей : Закон України № 744-ІХ від 3 лип. 2020 р. // Уряд. кур'єр. – 2020. - 16 лип. – № 134. – C. 6.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 06 (червень 2020)

kniga.png
Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 09 квітня 2020 року № 487 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 35. – С. 80.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 05 (травень 2020)

kniga.png
Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 19 груд. 2019 року №1588 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 19. – С. 49-51.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 03-04 (березень-квітень 2020)

kniga.png

Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти 2020 рік : наказ МОН України від 17.01.2020 № 65 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 2. – С. 51.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 02 (лютий 2020)

kniga.png
Про затвердження Умов прийому на начання до закладів вищої освіти України в 2020 році : наказ М-ва освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 1. – С. 3-95.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 01 (січень 2020)

kniga.png
Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту : наказ М-ва освіти і науки України від 23 жовт. 2019 року № 1332 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 100. – С. 169-171.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2019)

kniga.png
Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за предметною спеціальністю 014.02 "Середня освіта. Мова та література(із зазначенням мови)"... : наказ МОН України від 17.09.2019 № 1201 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 11. – С. 47-48.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2019)

kniga.png
Про затвердження Переліку спеціфлізацій підготовки Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалаврів та магістрів за спеціальностю 016 "Спеціальна освіта"... : наказ М-ва освіти і науки України від 17 верес. 2019 року № 1202 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 81. – С. 64.

Збір матеріалів