Фонд рідкісних видань

Фонд рідкісних видань науково-технічної бібліотеки

Особливе місце серед пам’яток історії та культури посідають книги, які є матеріальним символом духовної скарбниці людства, виявленням його колективної пам’яті. Рідкісні видання складають найціннішу частину бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки. Тому його вивчення, збереження і забезпечення доступу до нього сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки.

Положення про фонд рідкісних і цінних видань науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

1. Загальні положення
1.1.Положення про фонд рідкісних і цінних видань науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – основний документ, що визначає принципи та порядок формування фонду рідкісних видань бібліотеки – організацію, управління, зберігання, особливості користування.

Збір матеріалів