Методична робота

Методична робота

Основні стратегічні напрямки методичної роботи:
- удосконалення форм і методів бібліотечної роботи;
- аналіз та узагальнення діяльності підрозділів;
- удосконалення технологічних процесів;
- вивчення та впровадження передового досвіду й нових технологій;
- створення організаційно-технологічної документації, інструктивно-нормативних документів, що регламентують діяльність бібліотеки;
- організація заходів з підвищення кваліфікації співробітників.

Методична робота в бібліотеці координується науково-методичною радою, своєрідним колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності всіх структурних підрозділів, які забезпечують організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, сучасних технологій, форм і методів роботи, науково-дослідницької діяльності, удосконалення професійної майстерності бібліотечних працівників. До її складу входять завідуючі відділами та провідні фахівці. На засіданнях науково-методичної ради розглядаються питання стратегічного та поточного планування, заслуховуються звіти про перевірки діяльності структурних підрозділів бібліотеки та виконання певних статистичних показників, розробляються заходи з удосконалення певних ділянок, затверджуються розроблені документи.

Професійне консультування та піклування про професійний ріст бібліотечних кадрів є однією їз основних функцій методичної роботи. Воно ставить за мету розширення та поглиблення професійних знань бібліотекарів у відповідності з посадою та обов'язками, освоєння нового у зв'язку із змінами в роботі. Саме на допомогу бібліотечним фахівцям в бібліотеці започаткована серія «Бібліокур’єр» та бібліографічний бюлетень «Сторінками фахових видань».

Методична робота та робота з організації підвищення кваліфікації супроводжується постійним пошуком і впровадженням інновацій, зумовлених викликом часу і перспективами розвитку освітніх технологій.

Збір матеріалів