Дисертації

Яцишин Теодозія Михайлівна

kniga.png
Яцишин, Теодозія Михайлівна
Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 22.04.14 / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ, 2014. - 180 с. : іл., табл. - 145-161.

Яцишин Микола Миколайович

kniga.png
Яцишин, Микола Миколайович
Комп'ютерне моделювання та прогнозування відкладення неорганічних речовин у стовбурі газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 10.06.11 / М. М. Яцишин. - Івано-Франківськ, 2011. - 172 с. - Бібліогр. : с. 163-172.

Яновський, Сергій Романович

kniga.png
Яновський, Сергій Романович
Удосконалення технології перекачування нафти з урахуванням її неньютонівських властивостей : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 07.07.10 / С. Р. Яновський. - Івано-Франківськ, 2010. - 192 с. - 146-157.

Янишевський Андрій Ярославович

kniga.png
Янишевський, Андрій Ярославович
Прогнозування зносу та залишкового ресурсу елементів бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 19.02.08 / А. Я. Янишевський. - Івано-Франківськ, 2007. - 142 с. - 128-142.

Якимечко, Ярослав Яремович

kniga.png
Якимечко, Ярослав Яремович
Удосконалення технології видобування високов'язких нафт струминними насосами з використанням енергії пульсуючих потоків : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.04.13 / Я. Я. Якимечко. - Івано-Франківськ, 2012. - 187 с. : іл., рис. - 144-153.

Якимів Микола Мирославович

kniga.png
Якимів Микола Мирославович
Вдосконаленння методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.10.15 / М. М. Якимів. - Івано-Франківськ, 2015. - 147 с. - 108-120.

Яким, Роман Степанович

kniga.png
Яким, Роман Степанович
Підвищення довговічності клапана бурового насоса : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 22.01.01 / Р. С. Яким. - Івано-Франківськ, 2001. - 146 с. - 125-137.

Яворський, Андрій Вікторович

kniga.png
Яворський, Андрій Вікторович
Розробка методу та системи для безконтактного контролю стану ізоляції промислових нафтогазопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 25.03.05 / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ, 2005. - 319 с. - 165-172.

Яворський Михайло Миколайович

kniga.png
Яворський, Михайло Миколайович
Удосконалення технологій ліквідації прихватів бурильних колон ударними механізмами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 25.03.05 / М. М. Яворський. - Івано-Франківськ, 2001. - 142 с. - Бібліогр. : с. 127-137.

Юрчишин, Володимир Миколайович

kniga.png
Юрчишин, Володимир Миколайович
Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газови родовищ" : Дата захисту 10.10.06 / В. М. Юрчишин. - Івано-Франківськ, 2006. - 353 с. - 294-314.