Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 07-12 (2022)

Організація управлінської діяльності ЗВО

1. 377:37.014
Гребень, С. Реформування професійно-технічної освіти: регіональне замовлення [Текст] / С. Гребень // Фінансовий контроль. – 2021. – № 11. – С. 21-24.

2. 378
Загірняк, Д. М. Фінансові відносини у сфері вищої освіти, основані на осібній та взаємній відповідальності суб'єктів [Текст] / Д. М. Загірняк, О. А. Кратт, М. В. Загірняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2020. – Vol. 4, № 2. – С. 17-26.

3. 378.1:339.137
Косар, Н. С. Дослідження конкурентоспроможності закладів вищої освіти:сутність та диференційований підхід до визначення [Текст] / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, Т. А. Сулим // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2020. – Vol . 2, № 2. – С.53-62.

4. 378(477):93/94:001
Удуд, О. А. Проблеми формування змісту історичної освіти в Україні: інтеграція науки і освіти [Текст] : [стенограма доп. на засіданні Президії НАН України 23 лют. 2022 р.] / О. А. Удуд // Вісник Національної академії наук України. – 2022. – № 4. – С. 54-58.

Курс навчання. Предметне навчання

5. 378.147:811.111
Ващило, О. В. Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 [Текст] / О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2021. – № 3. – С. 11-18.

6. 378.147:004.94
Дубас, Ю. Застосування методу багатовимірної середньої при формуванні індивідуальних навчальних траєкторій студентів ІТ-спеціальностей [Текст] / Ю. Дубас, Н. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2020. – Issue 7, № 1. – С. 70-77.

7. 378.147:811.111'24:004
Матковська, Н. В. Підсистема вправ для формування англомовної усномовленнєвої компетентності у майбутніх бакаклаврів з комп'ютерної інженерії [Текст] / Н. В. Матковська // Іноземні мови. – 2021. – № 3. – С. 26-36.

8. 811.111:378.147
Рубцова, С. В. Підсистема вправ і завдань для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів [Текст] / С. В. Рубцова // Іноземні мови. – 2021. – № 3. – С. 37-43.

9. 811.111
Селегій, П. О. Англійська мова та її майбутнє: три сценарії [Текст] / П. О. Селегій // Мовознавство. – 2022. – № 3. – С. 3-14.

10. 81'25:378.147
Фабрична, Я. Г. Сучасний стан проблеми контролю та оцінювання в навчанні письмового перекладу [Текст] / Я. Г. Фабрична // Іноземні мови. – 2021. – № 4. – С. 16-28.

11. 72:378
Bohdanova, Y. Phenomenology of perception of architectural monuments by students acquiring art education [Текст] = Феноменологічне сприйняття пам'яток архітектури студентами художньої освіти / Y. Bohdanova, Z. Klymko // Architectural studies. – 2020. – Vol. 6, № 1. – P. 149-156.

Організація навчально-виховного процесу

12. 027.7:023.5+378.147
Гетьманова, Т. Дистанційне навчання як один з інструментів безперервної інформаційно-бібліотечної освіти [Текст] / Т. Гетьманова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 3. – С. 48-50.

13. 378.091.8
Гребень, С. Актуальні питання студентського самоврядування [Текст] / С. Гребень // Фінансовий контроль. – 2021. – № 11. – С. 28-32.

14. 378:02(477)
Давидова, І. Бібліотечна освіта в Україні: становлення та особливості розвитку [Текст] / І. Давидова // Бібліотечний вісник. – 2021. – № 4. – С. 71-75.

15. 377/378:006
Любарець, В. Становлення конкурентно-спроможності майбутніх фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забазпечення [Текст] / В. Любарець, А. Любима // Вища освіта України. – 2022. – № 1-2. – С. 38-43.

16. 378.147:811.111
Дмітренко, Н. Є. Формування навичок і вмінь автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів ЗВО [Текст] / Н. Є. Дмітренко // Іноземні мови. – 2021. – № 4. – С. 8-15.

17. 378.147:004
Пришляк, А. Інтелектуальна система формування персональних освітніх траєкторій у галузі ІТ [Текст] / А. Пришляк, Н. Кунанець, В. Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2020. – Issue 7, № 1. – С. 43-50.

18. 001+37:355.422(477)
Семиноженко, В. П. Про роботу установ Північно-Східного наукового центру НАН України МОН України, які розташовані у районах проведення активних бойових дій [Текст] / В. П. Семиноженко // Вісник Національної академії наук України. – 2022. – № 10. – С. 42-52.

19. 81'243:378.147
Тарнопольський, О. Б. Про деякі міфи сучасної вітчизняної методики викладання іноземних мов як науки [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2021. – № 3. – С. 3-10.

20. 378.147(477):342.9
Хомишин, І. Запровадження дуальної форми навчання у сфері вищої освіти України [Текст] / І. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2020. – Vol. 7, № 1. – С. 120-126.

Вступна кампанія

21. 378.091.212.2
Гаркуша, Д. Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти [Текст] / Д. Гаркуша // Фінансовий контроль. – 2022. – № 5. – С. 26-27.

22. 378.091.212.2
Гаркуша, Д. Особливості вступних випробувань у 2022 році [Текст] / Д. Гаркуша // Фінансовий контроль. – 2022. – № 5. – С. 25-26.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

23. В53 Вісник Національної академії наук України [Текст] : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – К. : Академперіодика. – 2022. – , № 5. – 94 с.

24. В53 Вісник Національної академії наук України [Текст] : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – К. : Академперіодика. – 2022. – , № 6. – 108 с.

25. В53 Вісник Національної академії наук України [Текст] : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – К. : Академперіодика. – 2022. – , № 7. – 114 с.

26. В53 Вісник Національної академії наук України [Текст] : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – К. : Академперіодика. – 2022. – , № 8. – 106 с.

27. В53 Вісник Національної академії наук України [Текст] : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – К. : Академперіодика. – 2022. – , № 9. – 90 с.

28. В53 Вісник Національної академії наук України [Текст] : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – К. : Академперіодика. – 2022. – , № 10. – 86 с.