Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інформаційні ресурси створені на допомогу науковій роботі та навчальному процесу університету, сприяють ефективному пошуку інформації. База даних «Періодичні видання університету» містить інформацію про видавничу діяльність університету, зокрема відображає зміст фахових журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Науковий вісник», «Нафтогазова енергетика», «Методи та прилади контролю якості», «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». В журналах публікуються результати наукових досліджень та виробничої діяльності нафтогазового комплексу України.

Розділ «Бібліографічні видання» містить бібліографічні покажчики, посібники, тематичні списки літератури на актуальні теми, зокрема щомісячний бюлетень «Інформація з проблем вищої школи», створені та видані науково-технічною бібліотекою. Назви періодичних видань, які передплачує НТБ за той чи інший період, вміщає розділ «Перелік періодичних видань НТБ».
База даних «Дисертації, захищені в ІФНТУНГ» представлена «Каталогом дисертацій, захищених в ІФНТУНГ з 1999р.» (з фонду НТБ).

Збір матеріалів