періодичні видання університету

Journal of Hydrocarbon Power Engineering

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

У журналі публікуються статті за трьома напрямками.
1. Нафтогазова справа
• Буріння свердловин
• Розробка і експлуатація нафтових та газових родовищ
• Нафтогазопромислове обладнання
2. Транспортування і зберігання нафти і газу
• Проектування та експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ
• Спорудження та ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ
3. Контроль, вимірювання, діагностика та автоматизація у нафтогазовій енергетиці
• Контроль та діагностика технологічних об’єктів
• Технологічні вимірювання
• Автоматизація технологічних процесів
• Інформаційні системи у нафтогазовій енергетиці

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал, правонаступник однойменного міжвідомчого науково-технічного збірника, що видавався з 1965 року та виходив окремими серіями по спеціальностях. Заснований у жовтні 2001 року (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 15835-4307 ПР видане Міністерством юстиції України від 16.10.2009).

Тематику журналу значно було розширено і на сьогодні він містить такі розділи:
• Актуальні питання нафтогазової галузі
• Техніка і технології
• Дослідження та методи аналізу
• Наука виробництву
• Виробничий досвід
• Сертифікація, стандартизація, якість
• Історія нафтогазової науки і техніки.

Нафтогазова галузь України

Науково-виробничий журнал. Виходить один раз на два місяці. Співзасновники: Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у таких галузях:
• Технічні науки
• Геологічні науки
• Економічні науки

Нафтогазова енергетика

У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничої діяльності у сфері нафтогазового комплексу за такими напрямками:
• фізико-технічні проблеми видобування енергоносіїв
• фізико-технічні проблеми транспорту та зберігання енергоносіїв
• енергетика, контроль та діагностика об’єктів нафтогазового комплексу
• наука і сучасні технології

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості

Всеукраїнський науково-технічний журнал. Видається з вересня 2010 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №17023-5793Р видане Міністерством юстиції України 9 серпня 2010 р. Журнал включено до переліку наукових фахових видань з економіки на підставі наказу МОН України від 4 липня 2014 р. №793.
Тексти статей публікуються за такими напрямками:
• Управління в нафтогазовому комплексі
• Економіка нафтогазового комплексу
• Галузевий маркетинг
• Теоретичні проблеми економіки та управління
• Економіка та управління іншими видами діяльності
• Наукові повідомлення молодих вчених

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Щоквартальний збірник. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 15833-4305 ПР видане Міністерством юстиції України від 16.10.2009.
У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничої діяльності у сфері нафтогазового комплексу за такими напрямками:
• Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ
• Розвідувальна та промислова геофізика
• Буріння нафтових і газових свердловин
• Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ
• Нафтогазопромислове обладнання
• Транспорт і зберігання нафти і газу
• Контроль та електротехніка
• Економіка та організація виробництва
• Екологічна безпека та раціональне природокористування
• Методи та засоби неруйнівного контролю та технічної діагностики

Методи та прилади контролю якості

Науково-технічний журнал. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 15834-4306 ПР видане Міністерством юстиції України від 16.10.2009. Журнал виходить двічі на рік.
У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничої діяльності у віх галузях народного господарства за такими напрямками:
• Методи та засоби неруйнівного контролю
• Вимірювання фізико-хімічних параметрів речовин
• Методи і прилади вимірювання витрат рідкої і газоподібної фаз
• Методи і прилади контролю технологічних параметрів.

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

У журналі висвітлено широкий спектр екологічної інформації з різних аспектів природоохоронної діяльності. Матеріали журналу допоможуть науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам, студентам, керівникам народногосподарського комплексу, природоохоронним органам і владним структурам науково обґрунтовано використовувати природно-ресурсний потенціал в екологічно безпечних межах.

Збір матеріалів