Нові надходження

Нові надходження

Неоднорідність земної кори України і суміжних регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання
neodnoridnist.jpg

Неоднорідність земної кори України і суміжних регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання: монографія. Київ: Наукова думка, 2021. 203с.

Нові надходження літератури за І квартал 2024 року

kniga_0.png
АРХІТЕКТУРА. ПЛАНУВАННЯ. МІСТОБУДУВАННЯ

1. 2-523.6
К88 Кугутяк, М. Монастирі давнього Галича - духовні обереги української нації [Текст] / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2023. – 792 с.

Нові надходження літератури за ІV квартал 2023 року

kniga_0.png
БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. 016:378.4(477.86)
А64 Аналіз дисертаційного фонду за 2019-2023 рр. [Текст] / Пуйда Р.Б., Шмигельська М.М., уклад. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2023. – 21 с.

Нові надходження літератури за ІІІ квартал 2023 року

kniga_4_3.png

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. 016:53(477)
П88 Іван Пулюй: життя в ім'я науки та України [Текст] : бібліогр. покажч. – Тернопіль : Терноп. обл. універс. наук б-ка, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2010. – 84 с. – (Родом з України, вип. 6).

Нові надходження літератури за ІІ квартал 2023 року

kniga_4_2.png
БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. І-19 Михайло Михайлович Іванік [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Шевчук О. А., Веклич О. Д., Супрун І. С., Клименко Ю. В., Доротяк Ю. Б., уклад. – Київ : Ін-т геолог. наук НАН України, 2022. – 116 с. – (Біобібліографія вчених України).

Нові надходження літератури за І квартал 2023 року

kniga_4_2.png
ВИЩА ОСВІТА
1.Е45 Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика -2021 [Текст] : збірка мат. Всеукр. конференц з проблем вищ. освіти з міжнар. участю 28-29 жовт. 2021 р. / Внукова Н. В., ред. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 133 с.

Нові надходження літератури за VІ квартал 2022 року

kniga_1.png
КОМ’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
Іванюк, Н. І. Архітектура комп’ютера [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. І. Іванюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 220 с. – (Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем).

Нові надходження літератури за ІІІ квартал 2022 року

kniga_3.png
Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. В. Бандура, В. І. Шекета, М. М. Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 199 с.

Нові надходження літератури за ІІ квартал 2022 року

kniga.png
Архітектура та проєктування програмного забезпе-чення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Бандура, М. С. Чесановський, В. І. Шекета, В. Я. Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 359 с.

Нові надходження літератури за липень-серпень 2020 року

kniga.png
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 72. – 309 с.

Збір матеріалів