Віртуальні презентації

Експлуатація та ремонт автомобілів

Відомо, що без транспортних засобів неможливий розвиток будь-якої галузі народного господарства.
Автомобільний транспорт-одна з найважливіших ланок транспортної системи. На нього припадає левова частка як пасажирських, так і вантажних перевезень.

Книга будує мости і відкриває світи

Книга - одне з найбільших чудес, створених людиною. Шлях її – довгий і складний, але надзвичайно цікавий. Спочатку виготовляли рукописи з глини, кори дерев, шкіри, папірусу, шовку, оздоблювали золотом, сріблом, коштовним камінням. Одним з найбільших зібрань рукописних видань була бібліотека Я. Мудрого. Вона налічувала близько 950 томів. Після облоги Києва ханом Батиєм у 1240р. її було втрачено. На зміну рукописним книгам прийшли друковані. У 1455-1456 р.р. німецький ремісник Й. Гутенберг вперше надрукував Біблію. У 1572 р. І. Федоров вперше в Україні видав “Апостол”.

Розвиток паливно-енергетичного комплексу - запорука незалежності

kniga.png

Забезпечення енергетичної безпеки України багато в чому залежить від ефективного управління паливно – енергетичним комплексом. В Указі Президента України “Про Стратегію сталого розвитку“ Україна 2020“ від 15.01. 2015 року з – поміж першочергових програм є Програма енергонезалежності, головне завдання якої – забезпечення енергетичної безпеки держави.

Головними цілями державної політики у сфері енергонезалежності є: нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв; забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти та природного газу; лібералізація ринку газу, реформа системи ціно – і тарифоутворення на енергію та паливо, залучення іноземних інвестицій до Єдиної газотранспортної системи України; реорганізація управління нафтогазовою промисловістю.

Буктрейлер на монографію "Екологічна безпека транспортування природного газу"

kniga.png
Монографія є результатом науково-дослідних робіт автора щодо екологічно безпечного транспортування природного газу як трубопровідним транспортом так й новими методами CNG-технологій. У роботі розглянути як теоретичні, так і практичні питання зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище при транспортуванні природного газу.

Спорудження магістральних трубопроводів

Спорудження магістральних трубопроводів вимагає застосування великої кількості машин різних за призначенням і конструкцією. Роботи здійснюється в польових умовах на трасі великої протяжності і при безперервному переміщенні місця їх виконання.

На сьогодні при спорудженні трубопроводів застосовують більше 750 найменувань будівельних машин (екскаватори, бульдозери, крани), а також спеціальні машини і механізми (трубоукладачі, роторні траншейні екскаватори, трубозгинальні верстати, трубовози, очисні та ізоляційні машини). Одночасно розробляються конструкції нової техніки.

Банки як суб’єкти господарювання

Виникнення банків і банківської справи історично пов’язано з потребою ринку в посередницькій діяльності з розміну та обміну цінностей, що виконувала функцію грошей при обмінних та торговельних операціях. Потреба в розвитку банківських послуг посилювалась одночасно з розвитком і розширенням торгівлі. У Стародавній Греції банкірів називали “трапезитами”. Словом bancheri в Генуї в ХІІ ст., називали міняйла, а стіл, на якому він розкладав свої монети, називався banco. Слова banquier та bankier у французькій та німецькій мовах позначають власника капіталу, що має можливість одноосібно визначати стратегію і тактику використання фінансових ресурсів.

Слово наше рідне – слово українське

21 лютого відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Мова - це великий божий дар для людини. У світі налічується близько трьох тисяч мов і серед них – ніби запашна квітка в чудовому букеті – українська мова. Із сивої давнини бере початок наша мова. Шлях її розвитку – це тернистий шлях боротьби за право на існування.

Першим твором в українській літературі , який відображав мову народу, його незвичайний гумор була “Енеїда” І. Котляревського. Найвизначнішою подією в нашій історії стало видання “Кобзаря” Т. Шевченка. Своїм великим талантом письменник розкрив чудову, чарівну музику українського слова. Під пером великого Кобзаря українська мова заграла не тільки усіма барвами, а й запалала гнівним вогнем.Кобзареве слово підхопили І. Франко, Л.Українка, П. Мирний та багато інших письменників, які своєю творчістю утверджували право на існування української мови.

Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії України

kniga.png

Небесна Сотня – це наш біль і наша гордість, це наші сльози і вдячність за все, що її бійці зробили для нас. Вони пожертвували своїм життям за щастя інших, за кращу долю для своєї держави.

Сократ і Сковорода : дві епохи, дві долі

kniga.png

Вершина розвитку давньогрецької філософії датується приблизно від другої половини V до кінця IV ст. до н.е. Сократ (470 – 399 рр. до н.е.) – один із фундаторів діалектики, “філософії людини“ та маєвтики як методу пізнання моральних, правових, політичних понять та процесів і філософії як “науки про дух “. Ніяких творів Сократ після себе не залишив. Свої думки він викладав у бесідах та дискусіях на вулицях, площах, базарах, у майстернях митців і ремісників, на зустрічах з невідомими йому людьми, друзями, опонентами, як правило босим та у жебрацькому одязі. На відміну від своїх попередників, цей мислитель не цікавився питаннями, пов’язаними з природою, а займався виключно етикою і логікою, яку вважав необхідною умовою висвітлення етичних проблем. Мірою всіх речей для Сократа була не суб‘єктивно-випадкова одинична людина, а людина як розумна, мисляча істота, адже в мисленні знаходять своє вираження загальні закони.

Стандартизація, сертифікація та основи метрології

У ХХI ст. на глобальному ринку в умовах жорсткої конкуренції сучасною мовою бізнесу стала висока якість товарів та послуг. Підприємства та організації які хочуть не тільки зберегтись, а й забезпечити сталий розвиток у своїй діяльності, мають використовувати такі інструменти технічного регулювання, як стандартизація, сертифікація, метрологія, управління якістю та навколишнім середовищем.

На даний момент серед вітчизняних підприємств спостерігається тенденція щодо впровадження в практику міжнародних і європейських стандартів, засобів сертифікації і випробувань, сучасного вимірювального обладнання, передових методів менеджменту якості та довкілля, охорони й безпеки праці тощо. А це потребує залучення до роботи на підприємствах висококваліфікованих фахівців.

Збір матеріалів