Екологічні проблеми сучасності

Людина і природа... Філософи, поети, художники усіх часів і народів віддали данину цій вічній і актуальній темі. Та ніколи вона не стояла так гостро, як у наші дні, коли загроза екологічної кризи, а може і катастрофи, нависла над людством і проблема екологізації матеріальної і духовної діяльності людини стала життєвою необхідністю.

Не оминуло екологічне лихо й нашу країну. Сьогодні Україна у всіх відношеннях є однією з найбільш екологічно брудних країн світу. Це і радіаційне забруднення, і накопичення промислових та побутових відходів, і втрата лісового покриву на значних територіях, і забруднення відкритих водойм, і неякісна питна вода, і загазованість атмосфери та інші проблеми. Багато місцевостей нашої країни знаходяться у зоні екологічно небезпечних чинників, у результаті чого маємо високу захворюваність населення. Це призводить до серйозних демографічних втрат.

Сучасний побут людини, її житло насичені різноманітними джерелами небезпеки, які характерні і для виробничого середовища. Найбільш інтенсивно ця небезпека проявляється в містах і селищах. Незважаючи на переваги міського життя, воно все ж таки є штучним і відірваним від природи. Штучне міське середовище шкідливо впливає на здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря, дефіцит сонячного проміння, якість питної води, а також скупченість населення, недостатність зелених насаджень тощо. Небезпеку для здоров’я людей у місті становлять шумові, вібраційні навантаження (у тому числі мобільний зв’язок), транспортні проблеми, різноманітні випромінювання. Тому всім нам потрібно відтворювати природні умови за рахунок озеленення, штучних водоймищ, запобігати отруєнню повітря, водних ресурсів, грунтів. Це нова філософія життя, згідно з якою людина є часткою єдиної сім’ї, планетарного братства з високою екологічною культурою. Екологічна культура покликана протистояти віковому імперативу підкорення природи, щоб виправити згубний перебіг історії цивілізації і зберегти біосферу для майбутніх поколінь.

Працівниками читального залу технічних та гуманітарних наук (к.№23, ІІпов.) організовано тематичну книжкову виставку «Екологія і суспільство на перехресті думок», де підібрані друковані видання, в яких приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.