Віртуальні презентації

Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї...

2016 рік проголошений в Україні роком Івана Франка. 27 серпня відзначаємо 160 років від дня народження письменника.
Іван Франко незрівнянний за своєю багатогранністю й могутнім інтелектом навіть серед найбільших умів світу. Автор майже шести тисяч творів, критик і дослідник літератури, історик, фольклорист, мовознавець, соціолог і економіст. Він був також першорядним журналістом, видавцем, перекладачем, одним із провідних діячів українського політичного життя XIX - початку XX cт. Доробок письменника став предметом дослідження спеціальної галузі науки – франкознавства.

Конституція – закон нашого життя

Чинна Конституція України пройшла складний шлях становлення і розвитку. Вона стала вершиною, найбільш значущим здобутком української теорії та практики конституціоналізму. Прийняттю Конституції 1996 року передувало прийняття низки актів, а саме: Декларації про державний суверенітет; Концепції нової Конституції; Акта проголошення незалежності України.

Охорона праці та безпека життєдіяльності в промисловості

Вітчизняна система охорони праці формувалася і розвивалася в рамках планової державно-регульованої економіки. Вона реалізувала комплекс гарантій, заходів захисту та соціальної підтримки працюючих. А законодавча база охорони праці України налічує ряд законів, основними з яких є Закон України «Про охорону праці» та Кодекс законів про працю (КЗпП). Їх доповнюють міжгалузеві й галузеві нормативні акти з яких випливає, що основними принципами державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя та здоров’я людини перед будь-якими результатами виробничої діяльності, її соціальний захист та відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.

Магістральні трубопроводи : технічна діагностика, надійність та управління

Нафтогазова промисловість - провідна галузь паливно-енергетичного комплексу України. Від її надійної роботи значною мірою залежить стабільність і розвиток національної економіки, а також, зважаючи на географічне розташування України, безперервність поставок газу за кордон.

Мово моя материнська, квітни в душі й на устах...

23 квітня у світі відзначають День книги. Безумовно, в житті людини книга має величезне значення.
Сьогодні хочеться звернути увагу саме на українську книгу. Українська мова і література на протязі декількох століть зазнавала утисків та заборон. Тільки наприкінці ХХ століття Україна здобула незалежність і перед її інтелектуальною елітою постала проблема відродження української нації, розвиток та утвердження рідної мови.

Геологічні основи пошуку та розвідки родовищ нафти і газу

Геологорозвідувальні роботи на нафту та газ проводять з метою виявлення родовищ, вивчення їх геологічної будови, визначення промислової цінності і підготовки до розробки покладів .
На різних стадіях пошуково-розвідувального процесу виконують комплекс обстежень із застосуванням сучасної апаратури і устаткування, аеро- і космічні знімки, буріння свердловин різного призначення та їх випробовування.

Експлуатація та ремонт автомобілів

Відомо, що без транспортних засобів неможливий розвиток будь-якої галузі народного господарства.
Автомобільний транспорт-одна з найважливіших ланок транспортної системи. На нього припадає левова частка як пасажирських, так і вантажних перевезень.

Книга будує мости і відкриває світи

Книга - одне з найбільших чудес, створених людиною. Шлях її – довгий і складний, але надзвичайно цікавий. Спочатку виготовляли рукописи з глини, кори дерев, шкіри, папірусу, шовку, оздоблювали золотом, сріблом, коштовним камінням. Одним з найбільших зібрань рукописних видань була бібліотека Я. Мудрого. Вона налічувала близько 950 томів. Після облоги Києва ханом Батиєм у 1240р. її було втрачено. На зміну рукописним книгам прийшли друковані. У 1455-1456 р.р. німецький ремісник Й. Гутенберг вперше надрукував Біблію. У 1572 р. І. Федоров вперше в Україні видав “Апостол”.

Розвиток паливно-енергетичного комплексу - запорука незалежності

kniga.png

Забезпечення енергетичної безпеки України багато в чому залежить від ефективного управління паливно – енергетичним комплексом. В Указі Президента України “Про Стратегію сталого розвитку“ Україна 2020“ від 15.01. 2015 року з – поміж першочергових програм є Програма енергонезалежності, головне завдання якої – забезпечення енергетичної безпеки держави.

Головними цілями державної політики у сфері енергонезалежності є: нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв; забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти та природного газу; лібералізація ринку газу, реформа системи ціно – і тарифоутворення на енергію та паливо, залучення іноземних інвестицій до Єдиної газотранспортної системи України; реорганізація управління нафтогазовою промисловістю.

Буктрейлер на монографію "Екологічна безпека транспортування природного газу"

kniga.png
Монографія є результатом науково-дослідних робіт автора щодо екологічно безпечного транспортування природного газу як трубопровідним транспортом так й новими методами CNG-технологій. У роботі розглянути як теоретичні, так і практичні питання зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище при транспортуванні природного газу.

Збір матеріалів