Віртуальні презентації

Виставка "Охорона праці як суспільно-економічний чинник" (до Всесвітнього дня охорони праці)

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню травматизму на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.

День кафедри у мультимедійному форматі

kniga.png
Вашій увазі пропонується презентація Дня кафедри у мультимедійному форматі. Вперше цей захід організований із застосуванням новітніх інформаційних технологій для кафедри управління галузевим і регіональним економічним розвитком

Енциклопедичні видання незалежної України

Енциклопедична справа в Україні має давню традицію. Здобуття Україною державної незалежності і 20 років самостійного розвитку загострили і по-іншому поставили необхідність національної самоідентифікації та самопізнання, як і відтворення образу сучасної України в усій його повноті – для її громадян і для світу.
Відповіддю на цю потребу стала поява численних довідників з різних сфер суспільного життя і галузевих енциклопедій, покликаних задовольнити інформаційний голод.

Збір матеріалів