Метрологія – наука про вимірювання

Метрологія, як наука про вимірювання фізичних величин, є невід’ємною частиною інфраструктури суспільства, вона вирішує такі основні завдання: створення еталонів мір, вимірювальних приладів та вимірювальних інформаційних систем, розроблення методів вимірювальних перетворень, методів оцінювання точності результатів вимірювань тощо.
Науково-технічний прогрес у науці і техніці значно посилив її роль. Без випереджуючого розвитку метрології неможливий прогрес багатьох напрямків науки і техніки і передусім розробки нових сучасних засобів вимірювання і їх практичне використання.
Сучасна інформаційно-вимірювальна техніка відкрила нашій державі шлях на світову арену, це стало можливим завдяки забезпеченню міжнародної єдності вимірювань та одноманітності мір. Зараз Україна є активним членом багатьох міжнародних організацій: Міжнародної організації зі стандартизації, Міжнародної організації законодавчої метрології, Міжнародного комітету мір та ваг, міжнародної електротехнічної комісії.
Загалом важливість науки метрології важко переоцінити. Вимірювання проводять в промисловості, економіці, охороні здоров’я, екології, побуті та інше.
Цій важливій темі присвячена виставка «Метрологія наука про вимірювання».
Матеріали виставки подані в чотирьох розділах:
- Основи метрології
- Метрологія та вимірювальна техніка
- Метрологія та стандартизація
- Метрологія в промисловості
Тому всім студентам, майбутнім фахівцям в своїй галузі, буде корисною інформація, яку можуть отримати, переглянувши друковані видання виставки, представленої в читальному залі технічної літератури (к.23, ІІпов.).

Основи метрології

Метрологія і вимірювальна техніка

Метрологія та стандартизація

Метрологія в промисловості