Скановані книги

До уваги користувачів!

На сайті "Скановані книги науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ" представлена сканована література НТБ ІФНТУНГ. Пошук літератури на сайті можна здійснювати за "Розділами" (тематичними напрямками головного меню) або за допомогою "Алфавітного покажчика". Сайт постійно поповнюється новими надходженнями. Вся література на сайті доступна виключно в локальній мережі університету. Перейти на сайт

А


Автомобиль ГАЗ-3102 "Волга" / Просвирнин А.Д., Гор А.И., Дехтяр Б.А. и др., ред. - М. : Транспорт, 1984. - 304 с.

В книге даны короткие описание конструкции автомобиля, рекомендации по определению и устранению неисправностей, разборке, сборке и регулеровке узлов автомобиля.

Б


Бабчук, С. М.
Промислові мережі : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 123 с. : іл.

Конспект лекцій з дисципліни "Промислові мережі" розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами".

В


Ванін, В. В.
Оформлення конструкторської документації : навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2004. - 160с.

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник міститьнеобхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових одиниць.

Г


Гаген, Ю. Г.
Сварка магистральных трубопроводов / Ю. Г. Гаген, Н. А. Воробьев. - М. : Недра, 1976. - 151 с. : с ил.

В книге расмотрены основные способы сварки магистральных трубопроводов, сварочные материалы, трубы и их соединения.

Д


Діброва, Т. Г.
Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с.

Е


Економіка підприємства : навч. посіб. / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, М. О. Данилюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. - 320 с.

Є


Євчук, О. В.
Стиснення даних : конспект лекцій / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2007. - 78 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Стиснення даних”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Ж

Желібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище" різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я.

З


Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Либідь, 2005. - 464 с.

Збір матеріалів