Є


Євчук, О. В.
Стиснення даних : конспект лекцій / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2007. - 78 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Стиснення даних”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Читати online