Нові надходження

Нові надходження

Сучасна політична лексика
ocinuvanna.jpg

Сучасна політична лексика : енцикл. слов.-довід. / Хома Н. М., ред. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 396 с.

Нові надходження літератури за грудень 2020 року

kniga.png
Автомобільні двигуни : навч. посіб. / Р. В. Зінько, Б. Р. Бучківський, В. М. Зіркевич, А. М. Андрієнко. – Львів : АСВ, 2011. – 189 с.

Нові надходження літератури за листопад 2020 року

kniga.png
Більченко О. В. Матеріалознавство : навч. посіб. / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода. – Київ : Кондор, 2018. – 154 с.

Нові надходження літератури за жовтень 2020 року

kniga.png
Господарський кодекс України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 05.02.2019 р. – Суми : НОТІС, 2019. – 184 с.

Нові надходження літератури за липень-серпень 2020 року

kniga.png
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 72. – 309 с.

Нові надходження літератури за червень 2020 року

kniga.png
А66 Андрусів У. Я. Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 35 с.
А66 Москальчук Н. М. Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 148 с.

Нові надходження літератури за квітень-травень 2020 року

kniga.png
Електронні елементи та пристрої систем безпеки й охорони : навч. посіб. / Г. І. Барило, М. В. Вісьтак, З. Ю. Готра [та ін.] ; ред. З. Ю. Готра . - Чернівці : Рута, 2017. - 216 с.
З-26 Заміховська О. Л. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 186 с.

Нові надходження літератури за березень 2020 року

kniga.png
Юрчишин Г. М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття : навч. посіб. / Г. М. Юр-чишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – Ч. 1 : Творчий доробок художника Василя Дутки. – 180 с.

Нові надходження літератури за лютий 2020 року

kniga.png
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. –
Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 70. – 645 с.

Нові надходження літератури за cічень 2020 року

kniga.png1. 94(477)
Б61 Білінський В. Б. Україна-Русь : історичне дослідження : у 3 кн. / В. Б. Білінський. – Тернопіль : Богдан, 2018. – Кн. 1 : Споконвічна земля. – 384 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

Збір матеріалів