Нові надходження

Нові надходження

Еколого-вартісна оцінка земель поселенських ландшафтів Коломийського району (для виробничого природокористування і туризму)
ocinuvanna.jpg

Нєвєнченко, А. І. Еколого-вартісна оцінка земель поселенських ландшафтів Коломийського району (для виробничого природокористування і туризму) : монографія / А. І. Нєвєнченко, В. М. Гуцуляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 206 с.

Нові надходження літератури за вересень 2019 року

kniga.png
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук пр. / ред. Н. І.Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 139 с.

Нові надходження літератури за липень 2019 року

kniga.png

Economic theory : textbook / I. Bodnaruk, R. Matskiv, T. Topolnytska, H. Malyk. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 117 p

Нові надходження літератури за червень 2019 року

kniga.png
Новини науки та прикладні наукові розробки : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2018 р. / відпов. за вип : М. А. Голденблат. – Львів : Гуляєв В. М., 2018. – зб. наук. пр. : Т. 1. – 122 с.

Нові надходження літератури за травень 2019 року

kniga.png
Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / ред. Б. І. Стадник. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – Т. 79. – Вип. 3. - 90 с.

Нові надходження літератури за квітень 2019 року

kniga.png
Мальська М. П. Корпоративне управління : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348 с.

Нові надходження літератури за березень 2019 року

kniga.png
В53 Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 896 : Журналістські науки / ред. Н. І. Чухрай.– Львів : Львів .політехніка, 2018. – 167 с.

Нові надходження літератури за лютий 2019 року

kniga.png
Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : монографія : у 2 т. / І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар, В. Б. Біліщук [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Т. 2 : Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута змочування. - 406 с. : іл., рис., табл.

Нові надходження літератури за січень 2019 року

kniga.png
Населення Івано-Франківщини : стат. зб. / ред.
О. В. Костюк. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській обл., 2018. – 111 с.

Нові надходження літератури за грудень 2018 року

kniga.png
Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук. практ. конф. 24-25 жовт. 2013 р. – Дніпропетровськ : Дніпр. нац. ун-т заліз. транспорту, 2013. – 264 с.

Збір матеріалів