нормативні документи

Технологічна інструкція «Шлях документа в процесі обліку та обробки в НТБ»

Друковані видання, які отримує відділ комплектування та обробки літератури, підлягають обліку, науковій і технічній обробці. Документи, які надійшли в інші структурні підрозділи (взамін загублених, як дарунки від читачів), передаються у вищезгаданий відділ.

Правила користування електронним читальним залом науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

Електронний читальний зал створений для самостійної роботи користувачів з метою надання доступу до довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації.

Інструкція про порядок заміни літератури, втраченої користувачами

Дана Інструкція призначена для працівників відділу обслуговування читачів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, які здійснюють заміну втрачених та пошкоджених читачами документів.

Положення про фотоконкурс "Люди, книги, долі ..." (до Всеукраїнського дня бібліотек)

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Конкурс фотографій «Люди, книги, долі» (далі – Конкурс) проводиться серед працівників науково-технічної бібліотеки (НТБ).
1.2 Організатором проведення Конкурсу є адміністрація НТБ ІФНТУНГ.
1.3 Дане положення регламентує статус і порядок проведення фотоконкурсу, присвяченого Всеукраїнському дню бібліотек, визначає вимоги до робіт учасників, терміни та порядок їх подання, регулює відносини, які виникають в процесі підготовки, організації і проведення Конкурсу.

Інструкція про збереження бібліотечних фондів науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дана інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку організації збереження бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.
1.2 Бібліотечний фонд – упорядкована сукупність документів, що формується бібліотекою відповідно до її завдань для збереження і надання у тимчасове користування за вимогами користувачів.

Положення про науково-методичну раду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

1 Загальні положення
1.1 Науково-методична рада науково-технічної бібліотеки є постійно діючим дорадчим органом щодо координації діяльності всіх структурних підрозділів, які забезпечують організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, сучасних технологій, форм і методів роботи, науково-дослідницької діяльності, удосконалення професійної майстерності бібліотечних працівників.

Положення про конкурс професійної майстерності працівників Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Організатором конкурсу професійної майстерності (далі - Конкурсу) є адміністрація та сектор культурно-просвітницької роботи Науково-технічної бібліотеки.
1.2.Конкурс спрямований на активізацію та вдосконалення діяльності структурних підрозділів бібліотеки, спонукання бібліотечних працівників до творчої пошукової діяльності.

Положення про порядок комплектування навчального фонду науково-технічної бібліотеки і забезпечення студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу навчально-методичною літературою

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Навчальний фонд є частиною загального фонду бібліотеки і включає всі види і типи літератури, які рекомендують кафедри для навчального процесу.
1.2.Науково-технічна бібліотека комплектується навчально-методичною літературою книговидавничих і книготоргівельних організацій та видавництва “Факел”

Положення про систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

Система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників НТБ національного технічного університету нафти і газу є складовою частиною єдиної системи і має сприяти розширенню та поглибленню професійних знань, вдосконаленню ділових якостей та підвищенню культурного рівня працівників бібліотеки, збагаченню засвоєння нових професійних знань у зв'язку із запровадженням нових автоматизованих бібліотечних технологій, при переході на іншу посаду чи ділянку бібліотечної роботи тощо.

Збір матеріалів