матеріали засідань секцій МО

День кафедри в мультимедійному режимі

Головною метою функціонування науково-технічної бібліотеки в період освоєння інформаційних технологій є забезпечення доступності документів, інформації, знань для ефективного забезпечення освітніх та наукових потреб навчального закладу і максимально повного задоволення інформаційних потреб особистості. Важливою ділянкою роботи є проведення інформаційних масових заходів, під час яких бібліотека презентує свої ресурси та можливості.

Дні інформації – комплексна форма бібліографічного інформування користувачів

24 жовтня 2013 року на базі бібліотеки медичного університету відбулося планове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Івано-Франківської області. В рамках засідання проходив семінар на тему «Дні інформації – комплексна форма бібліографічного інформування користувачів».

Відроджуємо смак до читання (з досвіду роботи НБ ПНУ)

«Той, хто читає щось, вже набагато вищий від того, хто нічого не читає», – писав немодний нині, але від того не менш злободенний В. Бєлінський.
Як сьогодні зацікавити студентів читанням? Що треба зробити, щоб розвинути цей інтерес до постійної потреби в читанні? Залучення до книги можна «спровокувати» чи ні? Чи стане виховання справжнього читача в бібліотеці реальністю, а не побажанням? Саме ці актуальні питання стали основними в програмі семінару, який був організований в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів.

Інвентаризація як основний засіб збереження бібліотечного фонду

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. Цього разу питання інвентаризації бібліотечного фонду стало головною темою організованого семінару-практикуму.

Семінар-практикум з питань забезпечення навчальною літературою фахових дисциплін

В черговий раз працівники вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання зібралися на спільне засідання з метою підвищення професійної кваліфікації. На базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету 15 листопада 2012р. відбувся семінар-практикум на тему: «Забезпечення навчальною літературою фахових дисциплін відповідно до ліцензійних умов» (секція з питань формування та збереження фондів).

Засідання секції з питань обслуговування користувачів: семінар «Індивідуальне обслуговування користувачів: культура та етика професійної поведінки бібліотекаря»

Голова обласного методичного об’єднання, директор бібліотеки Я.А. Пилип на семінарі «Індивідуальне обслуговування користувачів: культура та етика професійної поведінки бібліотекаря», який був проведений в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, доповіла перед присутніми, що нові часи ставлять нові вимоги до сучасного бібліотекаря.

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: cемінар «Забезпечення інформаційних потреб користувачів через систему традиційних картотек Наукової бібліотеки ПНУ».

В рамках засідання обласного методичного об’єднання з питань використання новітніх бібліотечних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів проведено семінар для працівників довідково-бібліографічних відділів вузівських бібліотек. Завідувач довідково-інформаційного відділу НБ ПНУ Є.Ф. Ражик розповіла про традиційні бібліотечні інформаційно-пошукові системи (ІПС).

Майстер-клас «Інформаційні ресурси бібліотеки: технологія виконання пошуку інформації»

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбувся майстер-клас для працівників відділів інформаційних технологій вузівських бібліотек. Майстер-клас відбувся в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій та був організований на базі Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГу.

Бібліотечне обслуговування користувачів в спеціалізованих читальних залах

Основне завдання працівників читальних залів – своєчасне та якісне інформаційне забезпечення запитів користувачів. Які ж особливості обслуговування саме в спеціалізованих читальних залах? Цьому питанню було присвячено засідання секції з питань обслуговування користувачів обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек.

Засідання секції з питань формування та збереження фондів: практикум «Оцінювання літератури та оформлення документації на списання бібліотечного фонду»

Практикум, який відбувся на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету 8 червня 2011р., присвячений темі ведення документації на списання та оцінку нової літератури. Основною метою формування фонду бібліотеки вищого навчального закладу є досягнення відповідності його тематики, складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Складність процесу формування фонду полягає у тому, що бібліотечний фонд завжди повинен залишатися збалансованим як за змістом, так і за розмірами. Він має постійно оновлюватися, майже не змінюючись кількісно.

Збір матеріалів